Ajankohtaista


Uutispalsta

Tietosuoja-asetus (EU 2016/679)

Euroopan unioinin tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkaa 25.5.2018

Tietosuojalainsäädäntö uudistui, kun yleinen tietosuoja-asetus tuli voimaan 24.5.2016. Tietosuoja-asetusta sovelletaan kahden vuoden siirtymäajan jälkeen 25.5.2018 alkaen. Tästä alkaen henkilötietojen, kuten potilastietojen, käsittelyn on oltava uuden tietosuoja-asetuksen mukaista.

Tietosuoja-asetuksen mukaan sairaanhoitopiirin on informoitava potilaita ja muita henkilöitä henkilötietojen käytöstä ja annettava tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot. Tähän liittyvät rekisteriselosteet löytyvät täältä.

Rekisteriselosteet


Potilastietojen tarkastusoikeutta ja virheellisten tietojen korjaamista koskevat lomakkeet löytyvät täältä. 

PotilasasiakirjatPalaa otsikoihin