Ajankohtaisarkisto

Etelä-Pohjanmaalla tuberkuloosiseulonnat jatkuvat

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella todettiin tammikuussa tartuttava keuhkotuberkuloosi, jonka vuoksi selvitettiin altistumista lähipiirissä, päiväkodissa ja Koulutuskeskus Sedussa. Kontaktiselvitykset jatkuvat edelleen.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella todettiin tammikuussa tartuttava keuhkotuberkuloosi, jonka vuoksi kontaktiselvitys tehtiin lähipiirin lisäksi lapualaisessa päiväkodissa ja Koulutuskeskus Sedussa. Kontaktiselvitys on johtanut mahdollisen oireettoman tuberkuloositartunnan hoitoon kahdella lapsella. Oireettomassa tuberkuloositartunnassa ei ole taudin leviämisen riskiä, eikä se estä päivähoitoon tai sosiaaliseen kanssakäymiseen osallistumista.

Kontaktiselvityksessä on lisäksi todettu toinen tartuttava keuhkotuberkuloositapaus, mikä on johtanut uuteen altistuneiden kartoitukseen. Altistuneita kartoitetaan ja ohjataan seulontatutkimuksiin erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toimesta.

Tuberkuloosi leviää hengitysteiden välityksellä läheisessä kontaktissa tartuttavaa tuberkuloosia sairastavan kanssa. Tuberkuloosin mahdollisuus tulee muistaa etenkin silloin, kun pitkittyneen hengitystieinfektio-oireilun taustalla on pitkä oleskelu tai asuminen korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maissa.

http://www.thl.fi/attachments/Infektiotaudit/Maaluettelo.pdf

Vähintään kolme kuukautta kestävä terveydenhuoltoalan ja sosiaalialan työtehtävä korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maissa suurentaa tuberkuloosin riskiä, ja näiden alojen työntekijöille suositellaan tehtäväksi lähtö- ja paluuterveystarkastus.

Lisätietoa tuberkuloosista:

https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/taudit-ja-mikrobit/bakteeritaudit/tuberkuloosiPalaa otsikoihin