Kokemusasiantuntijakoulutukseen haku

Haku vuoden 2019 kokemusasiantuntijakoulutukseen on alkanut. Viimeinen koulutukseen hakupäivä on 31.10.2018. Koulutukseen haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake. Kuntoutujille ja läheisille on omat hakulomakkeensa. Haun päätyttyä olemme yhteydessä jokaiseen hakijaan.

Muistathan laittaa hakemukseen sekä sähköpostisi että puhelinnumerosi!

Onnea matkaan!


Kuntoutujan hakemus

https://www.webropolsurveys.com/S/D8235032FFA1856F.par

Läheisen hakemus

https://www.webropolsurveys.com/S/505B743B11E2181B.par


Kokemusasiantuntijakoulutus

Oletko kiinnostunut toimimaan kokemusasiantuntijana mielenterveys- ja päihdetyössä?

Kokemusasiantuntijalla tarkoitetaan kokemusasiantuntijakoulutuksen käynyttä henkilöä, jolla on omakohtaista kokemusta mielenterveys- ja päihdeongelmista, joko niistä itse kärsivänä, niistä toipuneena, palveluita käyttäneenä, omaisena tai läheisenä. Kokemusasiantuntija toimii palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa, vertaistoimijana tai kokemuskouluttajana.

Kokemusasiantuntijakoulutus koostuu pääasiassa luennoista, jotka suoritetaan Voimaa arkeen - kurssitoiminnan kautta sekä ryhmätapaamisista. Kurssit on jaettu neljään eri jaksoon. Haku kokemusasiantuntijakoulutukseen avautuu maaliskuussa osoitteessa epshp.fi/kokemusasiantuntijakoulutus. Kokemusasiantuntijakoulutus alkaa aina tammikuun alussa ja kestää noin vuoden. Jos olet aiemmin osallistunut Voimaa arkeen – luennoille, ne voidaan hyväksi lukea koulutuksessa. Pakollisten kurssien lisäksi voit osallistua.

EPSHP:n koulutus on Mielen avain - hankkeen (2015) suositukset täyttävä. Kurssien ajankohdat voivat vaihdella 2017 alkaneessa koulutuksessa, mutta sisällöt ovat samat.

Kokemusasiantuntijakoulutuksen sisältö (xlsx) (115.9 KB)

Kokemusasiantuntijakoulutus -esite


Kokemusasiantuntijakoulutus -esite

Opiskelijoiden ajatuksia koulutuksesta


”Päihderiippuvuus yhdellä perheenjäsenellä sairastuttaa koko perheen. Siksi on tärkeää että läheinen, joka on selviytynyt, voi auttaa (mahdollisesti) muita samassa tilanteessa olevia ihmisiä. Koulutusta tähän tehtävään saa monipuolisesti kokemusasiantuntijakoulusta.”

Voimaa arkeen

”Koulutuksessa saamieni uusien näkökulmien avulla olen tehnyt vielä kerran uuden matkan omaan itseeni. Enää en koe sairauttani erilliseksi osaksi itseäni vaan se on osa minua. Koulutuksen ansiosta tunnen itseni eheäksi, kokonaiseksi ihmiseksi, selviytyjäksi.”

IMG_8560

Mikko Ketola

Kokemusasiantuntijakoordinaattori

Kokemusasiantuntijakoulutuksesta vastaava

Sairaanhoitaja, projektityöntekijä

p. 050 474 2883

mikko.ketola@epshp.fiKrista

Krista Hakala

Voimaa arkeen –kurssitoiminta

Kokemusasiantuntijakoulutuksen ohjaaja

Mielenterveyshoitaja, projektityöntekijä

p. 050 474 2802

krista.hakala@epshp.fi

b37757e9-6c15-4fef-99f9-70105ffe8af3

Tiina Rintamäki

Voimaa arkeen -kurssitoiminta

Kokemusasiantuntijakoulutuksen ohjaaja

Koulutusavustaja, projektityöntekijä

p. 050 474 2963

tiina.rintamaki@epshp.fi