Kokemusasiantuntijakoulutus

Oletko kiinnostunut toimimaan kokemusasiantuntijana mielenterveys- ja päihdetyössä?

Kokemusasiantuntijalla tarkoitetaan kokemusasiantuntijakoulutuksen käynyttä henkilöä, jolla on omakohtaista kokemusta mielenterveys- ja päihdeongelmista, joko niistä itse kärsivänä, niistä toipuneena, palveluita käyttäneenä, omaisena tai läheisenä. Kokemusasiantuntija toimii palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa, vertaistoimijana tai kokemuskouluttajana.

Kokemusasiantuntijakoulutus koostuu pääasiassa luennoista, jotka suoritetaan Voimaa arkeen - kurssitoiminnan kautta sekä ryhmätapaamisista. Haku kokemusasiantuntijakoulutukseen on käynnissä osoitteessa: http://www.epshp.fi/1/ajankohtaista/voimaa_arkeen_-kurssitoiminta/kokemusasiantuntijat/kokemusasiantuntija-koulutus/haku_koulutukseen

Viimeinen hakupäivä koulutukseen on 31.10.2018. Kaikkiin hakijoihin olemme yhteydessä hakuajan päätyttyä. Koulutukseen voimme valita ainoastaan Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella asuvia henkilöitä. 

Kokemusasiantuntijakoulutus alkaa aina tammikuun alussa ja kestää noin vuoden. Koulutuspäiviä on noin 1-3 krt/viikko, jotka ovat kestoltaan neljä tuntia ( klo 12 - 16 ) Jos olet aiemmin osallistunut Voimaa arkeen – luennoille, ne voidaan hyväksilukea koulutuksessa. Koulutukseen kuuluvien pakollisten kurssien lisäksi voit osallistua myös kaikkiin muihin Voimaa arkeen-kurssitoiminnan luentoihin. Kaikki luennot ovat osallistujilleen  maksuttomia.

EPSHP:n koulutus on Mielen avain - hankkeen (2015) suositukset täyttävä. Kurssien ajankohdat voivat vaihdella 2018 alkaneessa koulutuksessa, mutta sisällöt ovat samat.

Kokemusasiantuntijakoulutuksen sisältö (xlsx) (115.9 KB)

Kokemusasiantuntijakoulutus -esite


Kokemusasiantuntijakoulutus -esite

Opiskelijoiden ajatuksia koulutuksesta


”Päihderiippuvuus yhdellä perheenjäsenellä sairastuttaa koko perheen. Siksi on tärkeää että läheinen, joka on selviytynyt, voi auttaa (mahdollisesti) muita samassa tilanteessa olevia ihmisiä. Koulutusta tähän tehtävään saa monipuolisesti kokemusasiantuntijakoulusta.”

Voimaa arkeen

”Koulutuksessa saamieni uusien näkökulmien avulla olen tehnyt vielä kerran uuden matkan omaan itseeni. Enää en koe sairauttani erilliseksi osaksi itseäni vaan se on osa minua. Koulutuksen ansiosta tunnen itseni eheäksi, kokonaiseksi ihmiseksi, selviytyjäksi.”

IMG_8560

Mikko Ketola

Kokemusasiantuntijakoordinaattori

Kokemusasiantuntijakoulutuksesta vastaava

Sairaanhoitaja, projektityöntekijä

p. 050 474 2883

mikko.ketola@epshp.fiKrista

Krista Hakala

Voimaa arkeen –kurssitoiminta

Kokemusasiantuntijakoulutuksen ohjaaja

Mielenterveyshoitaja, projektityöntekijä

p. 050 474 2802

krista.hakala@epshp.fi

b37757e9-6c15-4fef-99f9-70105ffe8af3

Tiina Rintamäki

Voimaa arkeen -kurssitoiminta

Kokemusasiantuntijakoulutuksen ohjaaja

Koulutusavustaja, projektityöntekijä

p. 050 474 2963

tiina.rintamaki@epshp.fi