Etelä-Pohjanmaan SOTE- ja maakuntauudistus

SOTE- ja maakuntauudistuksen verkkosivuille on koottu tietoa Etelä-Pohjanmaan SOTE-uudistuksesta. Uudistuksen tarkoituksena on laatia kustannustehokas ja vaikuttava sekä asiakas- ja käyttäjälähtöinen SOTE-alueen toimintamalli osana kansallista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Projekti on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirialueen kuntien yhteinen projekti, jota hallinnoi Seinäjoen kaupunki.

Sivustolla voi seurata myös, miten maakuntauudistusta valmistellaan Etelä-Pohjanmaalla. Verkkosivuille on koottu tietoa maakuntauudistuksen sisällöstä, aikataulusta ja valmistelijoista. Uuteen maakuntaan siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden lisäksi myös muun muassa maakunnan liiton tehtävät, osa ELY-keskuksen tehtävistä, TE-palveluiden tehtäiven järjestämisvastuu sekä pelastuslaitoksen tehtävät.

Sote- ja maakuntauudistus on kokonaisuus, jonka kautta Suomeen muodostuu uusi kansanvaltainen aluehallinto vuoden 2019 alusta lähtien.

Verkkosivuilla voi seurata uudistuksen etenemistä sekä jättää kysymyksiä mieltä askarruttavista asioista.


http://uusiep.fi/