hallinto

Hallinto

Sairaanhoitopiirin hallinto perustuu kunnalliseen demokratiaan. Jäsenkuntien valitsemat valtuutetut päättävät strategisista linjauksista. Säännölliset keskustelut kuntien ja yhteistoiminta-alueitten hallinnon kanssa ja avoin tiedottaminen ovat edellytyksiä kuntien omistajaohjauksen toteutumiselle.

Sairaanhoitopiirin hallinnon laadun turvaamiseksi on valtuusto hyväksynyt "Hyvä hallinto- ja johtamistapa" -asiakirjan, jossa määritetään hallinnon periaatteet ja käytännöt.