Sieppaa

Koulutus-Epsote marraskuu 2018Alla on listattu EPSHP:n, SeAMKin ja muiden tarjoamia koulutuksia aikajärjestyksessä. Osa koulutuksista on tarkoitettu vain EPSHP:n henkilöstölle, mutta mukana on myös kaikille avoimia koulutuksia. Tarkista koulutuksen tiedot ja ilmoittautumisohjeet esitteeltä!


Suoraan koulutuskalenteriin

Ilmoittautumisohjeet EPHSP:n ulkopuolisille


Päivitetty: 7.12.2018

Joulukuu 2018

 

 

 

10.12.2018

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttipäivitykset (EPSHP:n henkilökunta)

11.12.2018

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttipäivitykset (EPSHP;n henkilökunta)

11.12.2018

Talousosaaminen ja mittareiden hyödyt Ylivertainen asiakaskokemus SOTE-alalla

12.12.2018

Hyvällä johtamisella kohti parempaa vanhustyötä

13.12.2018

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koulutus toiminta-alue- ja yksikköjohtajille (EPSHP)

 

 

18.12.2018

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttipäivitykset (EPSHP:n henkilökunta)

 

 

Tammikuu 2019

 

8.1. tai 31.1. tai 20.2.2019

Vahvista voimavarojasi! (EPSHP:n henkilökunta)

8.1.2019

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttipäivitys (EPSHP:n henkilökunta)

9.1.2019

Sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutus TÄYNNÄ

9.1.2019

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koulutus toiminta-alue- ja yksikköjohtajille (EPSHP)

15.1.2019

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttipäivitys (EPSHP:n henkilökunta)

17.1.2019

STEPPI - Kaatumisten ehkäisy alueellinen koulutusiltapäivä

17.1. tai 24.1.2019

Esva II Työkyvyn tukeminen ja uudelleensijoituksen periaatteet (EPSHP esimiehille)

17.1. tai 29.1.2019

Hengitysvajauksen hoito (EPSHP:n henkilökunta)

17.-18.1.2019

Kinetic Control

22.1.2019

Voimaa arkeen: Mitä_on_kokemusasiantuntijuus?

22.1.2019

Ylivertainen asiakaskokemus sote-alalla:
Vahvista sisäistä yrittäjyyttäsi

22.1.2019

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttipäivitys (EPSHP:n henkilökunta)

23.1.2019

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutukset (EPSHP:n henkilökunta)

28.1.2019

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutukset (EPSHP:n henkilökunta)

29.1.2019

Asiakkaan haastava käyttäytyminen -  syyt, ennaltaehkäisy ja muokkaaminen

30.1.2019

Tyypin 2 diabetes - ikääntyneen diabetespotilaan hoito ja ohjaus

31.1.-14.2.2019

Voimaa arkeen: Mielenterveyden ensiapu 1 TÄYNNÄ

 

 

Helmikuu 2019

 

4.2.2019

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttipäivitys (EPSHP:n henkilökunta)

5.2.2019

Voimaa arkeen: Suru

5.2.2019

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutukset(EPSHP:n henkilökunta)

6.2.2019

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttipäivitys (EPSHP:n henkilökunta)

7.2. tai 20.2.2019

Esva II Rekrytointiprosessi EPSHPssä (EPSHP esimiehille)

7.2.2019

Hygieniayhdyshenkilöinfo klo 13-15

13.–14.2.2019

Esimiesvalmennus I kevät 2019 (EPSHP uudet esimiehet)

15.2. tai 20.2. tai 7.3.2019Sepsis ja verenkiertovajaus (EPSHP henkilökunta)

18.2.2019

Psykofyysisiä näkökulmia kivunhoitoon

18.2.2019-30.4.2019

Näytteenottokoulutus

18.2.2019

STEPPI - Painehaavoille stop (Esitieto)

19.2.2019

Ylivertainen asiakaskokemus sote-alalla:
Viestinnällä ja asiakaspalvelulla  tyytyväinen asiakas

20.2.2019

Läheisen tukeminen äkkikuoleman jälkeen

21.2.2019-tammikuu 2020

Fysioterapeutin suoravastaanotto

21.2.2019

Ylivertainen asiakaskokemus sote-alalla:
Strateginen johtaminen ja liiketoiminnan strateginen uudistaminen sote-alalla

21.2.-12.3.2019

Voimaa arkeen: Oma elämäntarina (osat 1-3)

22.2.2019

Seksuaalisuus - täydennyskoulutus psykoterapeuteille
3. koulutuspäivä

 

 

Maaliskuu 2019

 

7.3. tai 20.3.2019

Esva II Potilaan oikeudet, tiedoksisaantioikeus ja muistutusmenettely

7.3.-5.4.2019

Toimintakyvyn ylläpitämistä ja kuntoutumista tukeva voimavaralähtöinen kinestetiikan toimintamalli (28 t)

19.3.2019

Ylivertainen asiakaskokemus sote-alalla:
Laadulla markkinoidaan palvelua

18.3.2019-4.10.2019

Aikuisneurologisen kuntoutujan terapian peruskurssi - Bobath-lähestymistavan mukaan (110 t)

20.3.2019

EKG-tulkinta hoitohenkilökunnalle (EPSHP hoitohenkilökunta)

21.-22.3.2019

Vauvamyönteisyyskouluttajien verkostopäivät

27.3.2019

Lääkkeelliset kaasut ja kaasuturvallisuus

28.3.2019

Voimaa arkeen: Pedagogiset taidot

 

 

Huhtikuu 2019

 

2.4.2019

Voimaa arkeen: Psyykkinen trauma

2.4.2019

Marevan-potilaan hoito

4.4. tai 10.4.2019

Esva II Esimies ja talous

4.-11.4.2019

Voimaa arkeen: Ihmisen psyykkinen kehitys

8.4.2019

STEPPI - Yhteistoiminta-alueen agenttien tapaaminen (Esitieto)

12.4.2019

Seksuaalisuus - täydennyskoulutus psykoterapeuteille
4. koulutuspäivä

16.4.2019

Ylivertainen asiakaskokemus sote-alalla:
Talousosaaminen ja mittareiden hyödyt

23.4.2019

Voimaa arkeen: Mindfullness

25.4.2019

Voimaa arkeen: Ohjaajana ryhmässä

 

 

Toukokuu 2019

 

7.5.2019

Hygieniatempauspäivä klo 10-15, hygieniayhdyshenkilöinfo klo 13-15

8.5.2019

STEPPI-messut (esitieto)

9.5.2019

Voimaa arkeen: Aistiharhat

14.5.2019

Voimaa arkeen: Viestintä ja mediataidot

14.5.2019

Motivoiva haastattelu työmenetelmänä

16.5.2019

Ajankäytön hallinta

23.5.2019

Voimaa arkeen: Sosiaalietuudet kuntoutuksen tukena

 

 

Elokuu 2019

 

30.8.2019

Seksuaalisuus - täydennyskoulutus psykoterapeuteille
5. koulutuspäivä

21.8.-8.11.2019

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena (6 op)

 

 

Syyskuu 2019

 

12.9.2019

Hygieniayhdyshenkilöinfo klo 13-15

16.-18.9.2019

Toimintakyvyn ylläpitämistä tukeva voimavaralähtöinen kinestetiikan toimintamalli hoitotyössä - Syventävä kurssi

27.9.2019

Seksuaalisuus - täydennyskoulutus psykoterapeuteille
6. koulutuspäivä

 

 

Joulukuu 2019

 

12.12.2019

Hygieniayhdyshenkilöinfo klo 13-15