kansi

Koulutus-Epsote tammikuu 2019Alla on listattu EPSHP:n, SeAMKin ja muiden tarjoamia koulutuksia aikajärjestyksessä. Osa koulutuksista on tarkoitettu vain EPSHP:n henkilöstölle, mutta mukana on myös kaikille avoimia koulutuksia. Tarkista koulutuksen tiedot ja ilmoittautumisohjeet esitteeltä!


Suoraan koulutuskalenteriin

Ilmoittautumisohjeet EPHSP:n ulkopuolisille


Helmikuu 2019

 

13.–14.2.2019

Esimiesvalmennus I kevät 2019 (EPSHP uudet esimiehet)

14.2.2019

Hoitotieteen meeting: Syöpäkeskuksen rooli syövän hoiton ja tieteellisen tutkimuksen laadun näkökulmasta Uuden tiedon areena, klo 14.15-15.30, P3

15.2. tai 20.2. tai 7.3.2019

Sepsis ja verenkiertovajaus (EPSHP henkilökunta)

18.2.2019

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttipäivitys

(EPSHP:n henkilökunta) Koulutuspaikka: P2

18.2.2019

Psykofyysisiä näkökulmia kivunhoitoon

18.2.2019Ajankohtaisia asioita sairaalainfektioista, PERUTTU

18.2.2019-30.4.2019

Näytteenottokoulutus

18.2.2018Lapset puheeksi -keskustelumenetelmäkoulutus (EPSHP:n henkilökunta)

18.2.2019

STEPPI Painehaavoille STOP alueellinen koulutuspäivä

19.2.2019

Ylivertainen asiakaskokemus sote-alalla:

Viestinnällä ja asiakaspalvelulla  tyytyväinen asiakas

20.2.2019Vahvista voimavarojasi! TÄYNNÄ

20.2.2019

Läheisen tukeminen äkkikuoleman jälkeen

21.2.2019MET-kurssi
21.2.2019Mitä fysioterapeutin tulee tietää kipulääkkeistä PERUTTU
21.2.2019Koulutustilaisuus lähihoitajaopiskelijoita ohjaaville hoitajille,
klo 13–15, P2

21.2.2019

Fysioterapeutin suoravastaanotto PERUTTU

21.2.2019

Ylivertainen asiakaskokemus sote-alalla:

Strateginen johtaminen ja liiketoiminnan strateginen uudistaminen sote-alalla

21.2.-12.3.2019

Voimaa arkeen: Oma elämäntarina (osat 1-3)

22.2.2019

Seksuaalisuus - täydennyskoulutus psykoterapeuteille

3. koulutuspäivä

Seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden monimuotoisuuden kohtaaminen vastaanotolla

26.2.2019

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus (EPSHP:n henkilökunta)

27.2.2019

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttipäivitys(EPSHP:n henkilökunta)

 

 

Maaliskuu 2019

 

4.3.2019Titania-koulutukset kevät 2019 (EPSHP henkilökunta)
6.3.2019Terveyden edistämisen seminaari

6.3.2019

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus (EPSHP:n henkilökunta)

6.3.2019Titania-koulutukset kevät 2019 (EPSHP henkilökunta)

6.3.2019

Akuutti vatsa PERUTTU

7.3. tai 20.3.2019

Esva II Potilaan oikeudet, tiedoksisaantioikeus ja muistutusmenettely

7.3.-5.4.2019

Toimintakyvyn ylläpitämistä ja kuntoutumista tukeva voimavaralähtöinen kinestetiikan toimintamalli (28 t)

11.3.2019

Sosiaalihuoltolaki terveydenhuollon näkökulmasta

11.3.2019Diabetes yhteistyöseminaari
11.3.2019Ajankohtaisia asioita sairaalainfektioista ja SAI-koulutus, klo 15-16, P2

12.3.2019

Avaimia hyvään työelämään

13.3.2019Nuorten aikuisten käsityksiä työelämästä ja odotukset lähiesimiehiä kohtaan (EPSHP:n osastohoitajat ja apulaisosastonhoitajat)
14.3.2019Palveluohjaus

14.3.2019

Lapsen seksuaalinen kehitys (Lasten ja nuorten koulutuskokonaisuus)

18.3.2019Jaksaminen muutoksessa ja konfliktien johtaminen 
(EPSHP:n henkilökunta)
18.3.2019Infotilaisuus opiskelijamoduulimallista (entinen VOO-malli)
pieni luentosali klo 14-15

19.3.2019

Ylivertainen asiakaskokemus sote-alalla:

Laadulla markkinoidaan palvelua

19.3.2019

Lapsen seksuaalinen kehitys (Lasten ja nuorten koulutuskokonaisuus)

18.3.2019-4.10.2019

Aikuisneurologisen kuntoutujan terapian peruskurssi - Bobath-lähestymistavan mukaan 

20.3.2019

EKG-tulkinta hoitohenkilökunnalle (EPSHP hoitohenkilökunta)

21.3.2019

Vauvamyönteisyyskouluttajien verkostopäivät 

21.3.2019

Hoitotieteen meeting: Seksitaudit ovat keskenään erilaisia, mutta tartunnan saaneiden kokemukset ovat geneerisiä Uuden tiedon areena, klo 14.15-15.30, P1

25.3.2019Alueellinen haavakoulutuspäivä

27.3.2019

Lääkkeelliset kaasut ja kaasuturvallisuus

27.3.2019

Lapsen seksuaalinen kehitys (Lasten ja nuorten koulutuskokonaisuus)

28.3.2019

Voimaa arkeen: Pedagogiset taidot

 

 

Huhtikuu 2019

 

2.4.2019

Voimaa arkeen: Psyykkinen trauma

2.4.2019

Marevan-potilaan hoito

2.-3.4.2019Opiskelijaohjaajakoulutuksen lähiopetuspäivät
3.4.2019Korvasairaudet

4.4. tai 10.4.2019

Esva II Esimies ja talous

4.-11.4.2019

Voimaa arkeen: Ihmisen psyykkinen kehitys

5.4.2019BCB Laaturekistereiden asiakaspäivä, klo 13-15, Mediwestin auditorio
8.4.2019Infotilaisuus opiskelijamoduulimallista (entinen VOO-malli)
pieni luentosali klo 14-15
8.4.2019Ajankohtaisia asioita sairaalainfektioista ja SAI-koulutus, klo 15-16, P2

8.4.2019

STEPPI - Yhteistoiminta-alueen agenttien tapaaminen (Esitieto)

11.4.2019

Hoitotieteen meeting: Hoitajien kokemuksia hoitoalan opiskeljoiden ohjauksesta ja oppimisesta Uuden tiedon areena, klo 14.15-15.30, P1

12.4.2019

Seksuaalisuus - täydennyskoulutus psykoterapeuteille

4. koulutuspäivä

16.4.2019

Ylivertainen asiakaskokemus sote-alalla:

Talousosaaminen ja mittareiden hyödyt

 17.4.2019Diabetes ja munuaisen vajaatoiminta-lääkehoidot

23.4.2019

Voimaa arkeen: Mindfullness

24.4.2019Vahvista voimavarojasi! (EPSHP:n henkilökunta)

25.4.2019

Voimaa arkeen: Ohjaajana ryhmässä

25.4.2019Asiantuntijaluento opiskelijoille ja ohjaajille
Potilaiden ja läheisten ohjaus erikoissairaanhoidossa - odotukset, kokemukset ja osaaminen

 

 

Toukokuu 2019

 

6.5.2019Titania-koulutukset kevät 2019 (EPSHP henkilökunta)
6.5.2019
tai 13.5.
Rakenteinen kirjaaminen ja FinCC-luokitus 6.5. tai 13.5.2019 

7.5.2019

Hygieniatempauspäivä klo 10-15, hygieniayhdyshenkilöinfo klo 13-15

7.5.2019Uusinta tietoa aivoterveydestä ja muistisairauksista
8.5.2019 tai 15.5.2019Ääni työvälineenä

8.5.2019

STEPPI-messut (esitieto)

9.5.2019

Voimaa arkeen: Aistiharhat

13.5.2019Titania-koulutukset kevät 2019 (EPSHP henkilökunta)

14.5.2019

Voimaa arkeen: Viestintä ja mediataidot

14.5.2019

Motivoiva haastattelu työmenetelmänä

14.5.2019Aivoverenkiertohäiriöiden akuuttihoito

15.5.2019

Lasten vakava psyykkinen oireilu (Lasten ja nuorten koulutuskokonaisuus)

16.5.2019Voimaa arkeen: Väkivalta

16.5.2019

Ajankäytön hallinta

23.5.2019

Hoitotieteen meeting: Läheisten selviytyminen potilaan tehohoitojakson jälkeen Uuden tiedon areena, klo 14.15-15.30, P3

23.5.2019

Voimaa arkeen: Sosiaalietuudet kuntoutuksen tukena

23.5.2019

Lasten vakava psyykkinen oireilu (Lasten ja nuorten koulutuskokonaisuus)

27.5.2019Ajankohtaisia asioita sairaalainfektioista ja SAI-koulutus, klo 15-16, P2
27.-28.5.2019Faskia ja alaraajat

28.5.2019

Lasten vakava psyykkinen oireilu (Lasten ja nuorten koulutuskokonaisuus)

 

 

Elokuu 2019

 

30.8.2019

Seksuaalisuus - täydennyskoulutus psykoterapeuteille

5. koulutuspäivä

21.8.-8.11.2019

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena

 

 

Syyskuu 2019

 

12.9.2019

Hygieniayhdyshenkilöinfo klo 13-15

16.-18.9.2019

Toimintakyvy Marraskuu 2019 n ylläpitämistä tukeva voimavaralähtöinen kinestetiikan toimintamalli hoitotyössä - Syventävä kurssi

27.9.2019

Seksuaalisuus - täydennyskoulutus psykoterapeuteille

6. koulutuspäivä

 

 

Marraskuu 2019 
11.-12.11.2019Faskia ja yläraajat
  

Joulukuu 2019

 

12.12.2019

Hygieniayhdyshenkilöinfo klo 13-15