Terveyden edistäminen

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on profiloitunut terveyttä edistävänä organisaationa jo pitkään. Maakunnallisen terveyden edistämistoiminnan tavoitteena on vähentää alueen asukkaiden sairastavuutta, sairauksien haittoja ja hoidosta aiheutuvia kustannuksia. Savuttomuuden, päihteettömyyden, hyvien ravitsemuksellisten valintojen, painonhallinnan ja terveysliikunnan alueilla tehdään paljon monien eri toimijatahojen kanssa.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry:n jäsen.


Aksila_11_08_2017