Toiminta

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri toimii "Ihmisen Terveyden Tähden".

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on erikoissairaanhoidon monipuolisia palveluja tarjoava eteläpohjalaisten kuntien omistama organisaatio.

Toimintamme perustana on korkeatasoinen laatu, ihmisen kunnioittaminen ja osaava henkilökunta.

Seinäjoen keskussairaala tarjoaa erikoissairaanhoidon päivystyspalveluita ympäri vuorokauden ja lisäksi erikoislääkäreiden toteuttamia kiireettömän hoidon palveluja kaikilla keskeisillä erikoisaloilla.

Tärkeä osa hyvää palvelutoimintaa ovat hoitoketjut ja -ohjelmat, jotka on sovittu terveyskeskuksien kanssa. Potilas saa saumattomassa kokonaisuudessa oikean avun oikeaan aikaan oikeassa paikassa.

Hyvän yhteistyön avulla Tampereen yliopistollisen sairaalan, Vaasan keskussairaalan ja muiden sairaaloiden kanssa täydennämme eteläpohjalaisten sairaanhoitopalvelut tämän hetkisen lääketieteellisen tietämyksen mukaiseksi kattavaksi kokonaisuudeksi.

 


toiminta