Kuntayhtymän sähköinen tiedottaminen sekä kokouskutsujen, esityslistojen ja päätösten nähtävilläpito


Kuntayhtymävaltuuston kokouskutsut sekä kuntayhtymävaltuuston sekä kuntayhtymähallituksen esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen julkaistaan julkisilta osiltaan kuntayhtymän internet-sivuilla Viralliset ilmoitukset osiossa.

Viralliset ilmoitukset  osio sisältää myös avoimet työpaikat, sidonnaisuusilmoitukset sekä muut kuntayhtymän viralliset ilmoitusluontoiset asiat.

Viranhaltijapäätöksistä julkaistaan yleisen tiedottamisvelvollisuuden kannalta oleelliset päätökset, sekä päätökset joissa käytetään julkista valtaa ja joihin kuntalaisella on valitus-/oikaisuoikeus. Salassa pidettäviä tietoja sisältäviä päätöksiä ei julkaista yleisesti internet-sivuilla.


Kuntayhtymähallitus 12.6.2017