Hoitotyö

Hoitotyön lähtökohtana sairaanhoitopiirissämme on väestön terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen. Hoitotyö on potilaslähtöistä, perhekeskeistä hoitoa ja perustuu ihmisarvon kunnioitukseen ja vastuullisuuteen. Hoitotyön toiminta on näyttöön perustuvaa ja keskeistä hoitotyössä on hoidon laatu ja potilasturvallisuus.


hoitotyo