Infektioiden torjunta

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaalahygieniayksikkö huolehtii tartuntatautilain ja -asetuksen sairaanhoitopiirille asettamista velvoitteista.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella sairaalahygieniayksikölle kuuluu ohjaus ja seuranta tartuntatautien vastustamistyön toteuttamisesta. Sairaalahygieniayksikkö ohjaa alueella sairaalainfektioiden torjuntaa, seurantaa ja selvittämistä.

Keinoina käytetään sairaalahygienian erikoisosaamista, sairaalainfektioiden ja ongelmamikrobien seurantaa, sairaalaepidemioiden torjuntaa, asiantuntijakonsultaatioita, henkilökunnan sairaalahygieniakoulutusta ja sairaalahygieniaohjeiden ja infektiohälytysohjeiden ylläpitämistä.

Sairaalahygieniayksikkö järjestää alueellista, keskitettyä ja työyksikkökohtaista sairaalahygieniaan ja tartuntatauteihin liittyvää koulutusta. Työtä tehdään yhteistyössä eri ammattiryhmien, potilaiden ja heidän omaistensa kanssa.