Henkilökuntayhdistys VIRKUT

Henkilökuntayhdistys Virkut ry:n toiminta – ajatuksena on tukea omalta osaltaan henkilöstön työhyvinvointia toiminnan järjestäjänä ja työviihtyvyyden edistäjänä.

Henkilökuntayhdistyksen puitteissa on harrastustoimintaa palloilusta kuntoilemiseen ja kädentaidoista kulttuuriin. Laajapohjainen harrastustoiminta on koettu henkilöstön keskuudessa hyödylliseksi ja henkilökuntaa yhdistäväksi toiminnaksi. Harrastustoimintaan osallistuminen on henkilökunnalle suurelta osin täysin ilmaista tai hyvin edullista.

virkut