Sairaalan rakennukset

Tervetuloa oppimaan

Seinäjoen keskussairaala toimii opetussairaalana eri alojen opiskelijoille, joista valtaosa tulee valmistuttuaan toimimaan jossakin terveysalan ammatissa ja tehtävässä. Laadukas opiskelijaohjaus on organisaatiomme tärkeä tavoite ja siksi haluamme kehittää sitä koko ajan vastaamaan nykypäivän tarpeita ja opiskelijoiden odotuksia.

Sairaalassa on mm. lääketieteen opiskelijoita Tampereen yliopiston lääketieteellisen tiedekunnasta vuosittain (noin 200/vuosi)  käytännön harjoittelussa. Lääketieteen opetuksen parissa sairaalassa toimii kolme kliinistä opettajaa (sisätautien, kirurgian ja yleislääketieteen alueilta) ja opetuskoordinaattori. Lisäksi opetukseen osallistuu sisätautien professori, kirurgian professori ja keuhkosairauksien professori, jotka työskentelevät sairaalassa osa-aikaisesti.

Suurin osa käytännön harjoittelussa olevista opiskelijoista (800-1000/vuosi)  opiskelee terveysalaa ammattikorkeakoulussa. Eniten harjoittelussa on sairaanhoitajaopiskelijoita, mutta myös terveydenhoitajaksi, fysioterapeutiksi, kätilöksi, bioanalyytikoksi tai röntgenhoitajaksi valmistuvia on melko paljon.  Lisäksi on työssäoppimisen jaksoilla lähihoitajaopiskelijoita 2.asteen oppilaitoksista. Ohjattuja harjoittelujaksoja oli vuonna 2016 yhteensä noin 4300 ja harjoittelupäiviä noin 22 000. Eniten opiskelijoita tulee Seinäjoen ammattikorkeakoulusta, mutta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on koulutussopimus lähes kaikkien Suomessa toimivien ammattikorkeakoulujen kanssa. Toiseksi eniten opiskelijoita tulee Sedusta. Harjoittelussa on myös kansainvälisiä opiskelijoita eri oppilaitoksista. 

Opiskelijaohjausta toimintayksiköissä koordinoivat opiskelijavastaavat yhdessä osastonhoitajien kanssa. Koko hoitohenkilöstö osallistuu ohjaukseen. Ohjaus toteutuu suurimmaksi osaksi opiskelija-mentori-mallin mukaisesti, mutta sisätautikirurgisilla vuodeosastoilla on mahdollista päästä myös VOO-mallin mukaiseen harjoitteluun. Harjoittelu on maksullista. Kustannuksista vastaavat oppilaitokset.

Kliinisellä harjoittelujaksolla opiskelijoiden on mahdollista vapaaehtoisuuden pohjalta osallistua teemallisiin reflektiopajoihin, joita vetää  EPSHP:n asiantuntijat. Aiheina on mm. ravitsemus, kivun hoito, turvallisuus, vuorovaikutus erityistilanteissa ja tunteiden hallinta hoitotyössä. Lisäksi järjestetään kaksi asiantuntijaluentoa eri aiheista vuosittain ja yksi palautetilaisuus, jossa keskustellaan CLES-tulosten pohjalta ohjauksen toteutuksesta ja sen laadusta.


Päivitetty: 24.1.2017