Potilasturvallisuus

Potilasturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Potilasturvallisuudella tarkoitetaan terveydenhuollossa toimivien yksilöiden ja organisaation periaatteita ja toimintoja, joiden tarkoituksena on varmistaa hoidon turvallisuus sekä suojata potilasta vahingoittumasta. Potilaan näkökulmasta potilasturvallisuudella tarkoitetaan sitä, että potilas saa tarvitsemansa ja oikean hoidon, josta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Potilasturvallisuus kattaa hoidon turvallisuuden, lääkitysturvallisuuden, laiteturvallisuuden ja on osa hoidon laatua.

Potilasturvallisuus on terveyden- ja sairaanhoidon laadun perusta. Potilasturvallisuus edellyttää saumatonta yhteistyötä  kaikkien hoitoon osallistuvien ammattilaisten ja potilaiden välillä. 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä tehdään aktiivisesti työtä potilasturvallisuuden parantamiseksi. Potilasturvallisuuden varmistamiseen ja kehittämiseen tähtäävät toimintatavat on kuvattu potilasturvallisuussuunnitelmassa.

Potilasturvallisuussuunnitelma perustuu terveydenhuoltolain vaatimukseen laatia laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta suunnitelma. Suunnitelmassa on huomioitu suomalainen lainsäädäntö, valtakunnalliset suositukset sekä hyvä hoitokäytäntö, erityisesti kansallisen potilasturvallisuusstrategian sisältämät näkökulmat ja tavoitteet potilasturvallisuuden kehittämiselle. Potilasturvallisuussuunnitelma on osa suurempaa riskien ja laadunhallinnan kokonaisuutta.   Potilasturvallisuussuunnitelman laatimisesta ja täytäntöönpanosta vastaa organisaatioin johto.