Sosiaali- ja terveydenhuollon varmennekortti (Sote-kortti)

Väestörekisterikeskus myöntää sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön tarkoitetut varmennekortit, jotka mahdollistavat henkilöiden luotettavan tunnistamisen ja potilasasiakirjojen sekä lääkemääräysten sähköisen allekirjoittamisen. Ammattikortti tilataan Valviran rekisteröimälle sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiselle, henkilöstökortti muulle sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle.

Seinäjoen keskussairaalassa toimii rekisteröintipiste, josta varmennekortteja voi tilata. Palvelut ovat ulkopuolisille toimijoille ja ammattilaisille maksullisia:

  • ammattikortin tilaus 55 euroa (hintaan sisältyy alv. 24 %)
  • PUK/Aktivointikoodin tilaus 40 euroa (sis. alv 24 %)

Rekisteröintipisteeltä voi tilata vain kuvattomia kortteja. Ulkopuolisille asiakkaille voidaan tilata vain ammattikortteja.

Rekisteröintipiste sijaitsee kantasairaalan pääsisäänkäynnin läheisyydessä 3. kerroksessa (henkilöstötoimisto, Hanneksenrinne 7).


Ohje ulkopuoliselle asiakkaalle (ensimmäisen kortin tilausta varten)

  1. Varaa aika rekisteröintipisteellä käyntiä (n. 15 min.) varten numerosta 06 415 5508.

  2. Saavu paikalle sovittuna aikana mukanasi Väestörekisterikeskuksen hyväksymä henkilöllisyysasiakirja = voimassa oleva passi tai poliisin myöntämä henkilökortti.

  3. Rekisteröijä suorittaa tunnistamisen, tilaa kortin/PUK/Aktivointikoodin sovittuun osoitteeseen ja tulostaa sinulle allekirjoitettavaksi tilausvahvistuksen.

  4. Ilmoita palvelumaksua varten laskutusosoite, jos lasku tulee osoittaa esim. työnantajalle.
Varmennekortit ovat voimassa enintään viisi vuotta kerrallaan. Uusi kortti tulee tilata noin 2kk ennen edellisen voimassaoloajan päättymistä. Voimassaoloaika on painettu kortin etupuolelle.

Lisätietoa varmenteista löydät Väestörekisterikeskuksen Eevertti –sivustolta https://eevertti.vrk.fi/terveydenhuollolle

VRK on ottanut käyttöön aktivointitunnuslukuun perustuvan kortin käyttöönottoprosessin. Tästä johtuen tunnuslukukirjeessä toimitetaan 27. 11. 2017 alkaen ainoastaan kahdeksannumeroinen aktivointitunnus, jonka avulla kortille asetetaan käyttäjän valitsemat tunnusluvut. Tällä ei ole vaikutusta aiemmin toimitettujen korttien toimintaan.

Tarkempi ohje kortin aktivoimiseen löytyy osoitteesta https://eevertti.vrk.fi/documents/2634109/2899416/Aktivointitunnus_v1.3.pdf.

Kortin aktivointi tulee tehdä kortinlukijaohjelmistolla (mPollux DigiSign Client), joka on versiota 4.0.12 tai uudempi (lataa maksutta osoitteesta

https://eevertti.vrk.fi/kortinlukijaohjelmisto-ja-varmenteen-testaus).


Kortin uusiminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö voi tunnistautua WebVarttiin osoitteessa https://haevarmenne.vrk.fi voimassa olevalla ammattikortilla ja tilata uuden kuvattoman tai kuvallisen kortin (sen mukaan millainen aiempi kortti on ollut) sekä tunnuslukukuoren suoraan kotiosoitteeseen tai vaihtoehtoisesti johonkin julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteröintipisteeseen. Mikäli kortti ja tunnusluvut tilataan rekisteröintipisteeseen, tulee niiden noutoa varten varata aika ja ottaa mukaan voimassa oleva tunnistamisasiakirja. Nouto rekisteröintipisteeltä myös laskutetaan.

Mikäli nykyinen kortti on kuvallinen ja uudesta kortista halutaan ehdottomasti kuvaton, tulee varata aika rekisteröintipisteellä käyntiä varten. 


Henkilökuntaan kuuluva löytää tilausohjeen sähköiseltä työpöydältä, Varmennekortti -linkin takaa.
Päivitetty 1.6.2017

Huom!

1.1.2019 alkaen ajokortti ei enää kelpaa tunnistusvälineenä. Tämän jälkeen henkilöllisyys täytyy todistaa voimassa olevalla passilla tai poliisin myöntämällä henkilökortilla. Muutos perustuu lainsäädäntöön ja koskee kaikkia tunnistusta vaativia toimenpiteitä.