Mitä työnohjaus on

Työnohjauksella tarkoitetaan koulutuksen saaneen työnohjaajan, alan kokeneemman työntekijän tai ihmissuhdealan ammattilaisen antamaa säännöllistä ja prosessiluonteista ohjausta ja tukea työntekijälle työn arvioinnissa, työongelmien erittelyssä sekä tarvittavien toimenpiteiden suunnittelussa.

Työnohjauksen tavoitteena on työntekijän kehittyminen ja kasvaminen työtekijänä työtaidoissansa. Työnohjauksen avulla on mahdollista löytää uusia näkökulmia työn sisältöön tai tukea työtehtävien muuttuessa sekä ehkäistä työn aiheuttamaa uupumista.

Työnohjaussuhde on luottamuksellinen.