ERITYISPALVELUTETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

Erikoissairaanhoito kuuluu erikoislääkärijohtoiseen terveydenhuollon palveluun. Se on porrastetun terveydenhuollon toinen kerros, joka tarkoittaa (kiireellisiä tapauksia lukuun ottamatta) että hoitoon pääsy edellyttää lääkärin lähetettä. Erikoissairaanhoito sisältää sekä somaattisen että psykiatrian palvelut.

 

Erikoissairaanhoitoon kuuluu sairauksien tutkimukset, hoito ja ennaltaehkäisy sekä kuntoutus.

EPSHP Lastentaudit


ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ

Eskoo on kehitysvammaisten erityishuoltoa toteuttava palvelukeskus, josta saa lisäksi vammaispalvelulain mukaisia tulkkipalveluja, sosiaalihuoltolain mukaista päivätoimintaa ja lastensuojelulain mukaisia laitospalveluja.

 

Palvelujen piiriin tullaan yleensä kotikunnan sosiaalitoimiston lähetteellä. Asiakas itse tai hänen omaisensa voi tehdä myös aloitteen palvelutarpeesta. Lapsille suunnattuja Eskoon palveluita ovat mm.

● tutkimus- ja kuntoutuspalvelut

● erityisneuvola Silmu

● lyhytaikaista laitoshoitoa

● perhekeskus Vanamo

● perhekuntoutus


Eskoo


pixabay.com (3)