ESIOPETUSVuotta ennen koulun aloittamista lapsi osallistuu esiopetukseen. Tavoitteena on vahvistaa yhteistyössä kodin ja huoltajien kanssa vahvistaa niitä taitoja, joita lapsi tarvitsee kouluun mennessään. Näitä ovat lapsen kehitys- ja oppimisedellytykset, sosiaaliset taidot ja terveen itsetunnon vahvistaminen leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. 


Tärkeää on myös lasten kehitykseen ja oppimiseen mahdollisesti vaikuttavien ongelmien havaitseminen, jolloin niitä voidaan ehkäistä tarpeeksi varhain. Esiopetusta järjestetään päiväkodeissa ja perusopetuksen yhteydessä. Esiopetus on maksutonta.


Tiedot kuntasi esiopetuksesta löydät päivähoito - osiosta.


pixabay.com (35)