KOULULAISEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA            Lapsi voi joko ennen koulupäivän aloittamista tai koulupäivän jälkeen osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Toiminta on tarkoitettu pääasiassa ensimmäisen ja tarvittaessa toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisoppilaille. Kunnissa aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestävät kunnat, seurakunnat tai järjestöt.