ALAKOULUTSuomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää 7 vuotta. Oppivelvollisuus tarkoittaa perusopetuksen suorittamista. Opetus, kouluateriat, materiaalit ja oppilashuollon palvelut ovat perusopetuksessa maksuttomia.

 

Perusopetuksen 1-6 vuosiluokkaa kutsutaan alakouluksi.