ERITYISOPETUSErityisopetus tarkoittaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetusta. Syyt voivat liittyä oppilaan yksilöllisiin ominaisuuksiin.

 

Pääsääntöisesti oppilas opiskelee yhdessä luokkansa kanssa. Tällöin hän voi tarpeen mukaan saada yksityisopetusta tai opetusta pienryhmässä. Erityisopetuksessa asiat opetetaan seikkaperäisemmin oppilaan oman tahdin mukaan.  Vaihtoehtona on myös kokoaikainen opiskelu erityisluokassa tai erityiskoulussa.

 

Oman kuntasi erityisopetukseen liittyvät tiedot saat alakoulujen internet - sivuilta täältä.


OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada opetuksen ohella riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Tämä tuki oppimiseen ja koulunkäyntiin voi olla tilapäistä tai pitempiaikaista. Tuen tarve voi vaihdella ja oppilas voi tarvita monenlaista tukea yhtä aikaa. Koulun tarjoamia tukimuotoja voivat olla esimerkiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, oppilashuollollinen tuki, avustajapalvelut jne.pixabay.com (55)