KOULUMATKAT JA –KULJETUSLapsen opetus pyritään järjestämään lähikoulussa, tai niin että matka on mahdollisimman turvallinen ja lyhyt. Jos oppilaalla on yli viiden kilometrin koulumatka, tai se on erityisen vaarallinen, hän on oikeutettu maksuttomaan koulukuljetukseen. 


Kysy oman kuntasi koulumatkakuljetuksista suoraan koululta. 


pixabay.com (72)