OPPILASHUOLTO



Oppilashuollossa oppilaiden hyvinvoinnista huolehtivat koululääkäri, terveydenhoitaja, koulun sosiaalityöntekijä eli koulukuraattori, erityisopettaja ja koulupsykologi.

 

Oppilashuoltoa koskevat asiat löytyvät alakoulujen sivuilta täältä.