NEUVOLATNeuvoloilla tarkoitetaan tässä yhteydessä äitiys- ja lastenneuvoloita.


Äitiysneuvolassa seurataan odottavan äidin ja tulevan vauvan terveydentilaa koko raskauden ajan. Siellä järjestetään myös perhevalmennusta, joka on tarkoitettu kaikille ensimmäistä lastaan odottaville. Synnyttänyt äiti käy jälkitarkastuksessa äitiysneuvolassa. Tämän jälkeen lapsi ja perhe siirtyvät lastenneuvolan asiakkaaksi.


Lasteneuvolassa seurataan lapsen terveyttä ja kehitystä ja autetaan perhettä monin tavoin. Neuvolassa lapsi saa myös ne rokotukset, jotka kuuluvat Suomen rokotusohjelmaan.


pixabay.com (9)