VANHEMMUUS JA PERHE           pixabay.com (6)


Meillä on usein vanhemmuudesta mielikuvia, jotka eivät tosin ole kovin tietoisia ja selkeitä. Puolisoiden kannattaisi keskustella keskenään näistä mielikuvista, odotuksista, toiveista ja peloistaan sekä omista lapsuuden kokemuksista ennen lapsen syntymää. 

Jos on lapsena saanut paljon hyviä hoivakokemuksia, alitajunta ymmärtää lapsen hellittelyn, hoivan ja huolenpidon merkityksen. Toisaalta vanhempien omat vaikeat kokemukset voidaan muuttaa positiivisiksi kokemuksiksi, jos vanhempi käy läpi näitä hankalia kokemuksiaan.

 

Kiteytetysti vanhemmuudella tarkoitetaan sitä, että

Lapseen muodostetaan suhde

Lapsesta otetaan vastuu

Toimitaan ja eletään käytännössä lapsen kanssa


Puolalainen sananlasku sanoo, 

että aikuisella on koko elämä aikaa tehdä työtä, 

mutta lapset ovat vain kerran pieniä, 

jotka tarvitsevat aikuista.