ISÄKSI, ÄIDIKSI JA PERHEEKSIVANHEMMUUTEEN SIIRTYMINEN

Vauvan odottaminen ja vauvan syntyminen on kokemuksena yksilöllinen. Tätä ennen perheen ovat muodostaneet kaksi aikuista. Vauvan myötä syntyy perheeseen uusi ihmissuhde, jolloin perheen perustuksia on hahmotettava uudelleen.

 

Vanhempien on hyvä tehdä omassa mielessään tilaa vauvalle. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että arvojärjestys omassa elämässä joutuu uuden määrittelyn alle. Kun tilaa raivataan vauvalle, on pakostakin luovuttava osittain vanhasta. Vanhempien on tarpeellista arvioida esimerkiksi oma ajankäyttö uudelleen.


Muutos äidiksi ja isäksi ei tapahdu hetkessä eikä aina kivutta, se on pitkä prosessi. Isälle lapsi ja uusi elämänvaihe tulevat usein vasta todeksi vauvan syntymän kautta. Isäksi kasvaminen miehellä riippuu paljon siitä, miten hän itse suhtautuu isyyteen tai miten lähiympäristö suhtautuu siihen. Vastuuntunnon kehittymisen kannalta on huomattavaa, onko isä itse halunnut lasta. Isän olisikin hyvä olla lapsensa elämässä jo heti alkumetreiltä. Isyysloma mahdollistaa tämän tärkeän isän ja vauvan yhteisen tutustumisen ja kiintymyksen matkan. Kiintyminen tapahtuu vähitellen, kun lapsen hoidossa tulee hyviä onnistumisen kokemuksia. Isän ja lapsen suhteen läheisyyteen ja laatuun vaikuttaa usein vanhempien keskinäisen suhteen laatu.

 

Hormonitoiminnan muutoksella raskaudenaikana on merkittävä osuus naisen muuttumisesta äidiksi - hormonitoiminta kun vaikuttaa ajatteluun ja tunteisiin. Synnytyksessä hormonitason vaihtelut ovat nopeita. Jos synnytys on oletettua vaikeampi, itse synnytyskokemuksesta voi tulla erityisen merkitykselliseksi. Synnytyssairaalassa pyritään järjestämään äidille ja isälle tilaisuus keskustella synnytyksessä olleen kätilön ja lääkärin kanssa. Synnytyskokemuksista kannattaa keskustella myös neuvolassa, erityisesti jos jokin on jäänyt painamaan mieltä.

 

Vauvan syntymä on iso elämänmuutos. Oma tuttu ja turvallinen elämä ja asioiden tärkeysjärjestykset muuttuvat pienen vauvan myötä. Tämä voi aiheuttaa aluksi jopa stressiä. Puolisoiden arkipäivän työnjako vaatii pohtimista myös vauvan syntymän jälkeen.  Myös omat kunnianhimoiset haaveet lapsenhoidon ohessa esimerkiksi opiskelusta ja työn tekemisestä olisi syytä unohtaa. Tärkeintä on tutustuminen omaan vauvaan, päivärytmin löytyminen vauvan kanssa ja lepo.

 

Suurin yllätys perhe-elämän muodostumisen kannalta on tietenkin vauva itse; ei välttämättä sellainen, kuin mielikuvissa on ennakolta syntynyt, vaan vauva oma pieni yksilönsä. Konkreettisesti etukäteen ei voi ennakoida, kuinka huomattavasti vauva vaatii. Yöunet keskeytyvät jatkuvasti ja päivisinkin ollaan valmiudessa vauvaa varten. Vauvan temperamentti, sairastelut ja itkuisuus voivat johtaa siihen, että omia suunnitelmia esimerkiksi töihin paluusta talon rakentamisesta on syytä siirtää tuonnemmaksi.

 

Antautumien vanhemmuuteen tarkoittaa siis omien tarpeiden sivuun laittamista, vauvaa ei voi eikä saa jättää yksin. Vauvalla on oltava vanhempi koko ajan, joka pystyy huolehtimaan ja hoitamaan häntä. Jos vanhempi huolehtii lapsesta yksin, hän ei voi olla juovuksissa tai ottaa edes nukahtamislääkettä.

 

LÄHDE:

Hermanson Eila 2008: Lapsiperheen oma kirjapixabay.com (13)