PERHEEN PULMAT JA KRIISITPerhe-elämän erilaiset kriisit tai muut elämän tuomat tapahtumat vaikuttavat koko perheeseen ja sen hyvinvointiin. Tällaisia voivat olla mm. lapsen kasvuun liittyvät huolet, perheenjäsenen sairastuminen, vanhempien työttömyys, vanhempien ero ja perheväkivalta.

Tällaiset kriisit vaikuttavat erityisesti ihmisen turvallisuudentunteeseen. Kriisissä aktivoituvat eletyn elämän aikaiset ja lapsuudessa koetut turvallisuudentunnetta uhanneet kokemukset ja menetykset.


Puhutaankin ihmisen kriisistä ja sen eri vaiheista:

Shokkivaiheessa

  ● ihmisellä on epätodellinen tunne, jossa yhteys omiin tunteisiin katkeaa.

  ● ihminen voi olla ulkoisesti rauhallisen oloinen, mutta sisällä on kaaos.

  alkuvaiheessa kielletään todellisuus, koska mieli ei kestä kipua.

  jos edellä mainittua kipua ei pysty kohtaamaan, siitä seuraa katkeruutta ja vihaa.


Reaktiovaiheessa

  ihminen alkaa tiedostaa tapahtuneen ja sen merkityksen omassa elämässä.

  tunteiden myllerrys on tavallista; itkuisuus, vihaisuus, agressio.

  somaattisina oireina voi olla pahoinvointi, sydämentykytys, lihassäryt, painostava väsymys.

  tunteet eivät ole aina hallittavissa, joka voi hämmentää.


Työstämis- ja käsittelyvaiheessa

  ihminen voi olla ärtyisä.

  vetäytyminen ja sisäänpäin kääntyminen yleistä.

  vaarana on masennus.


Uudelleen jäsentymisen vaiheessa

  etsitään merkityksiä tapahtuneelle.

  tilanne hyväksytään vähitellen.

  tulevaisuuteen suuntautuminen uudelleen edellyttää, että:      

        - tulevaisuudessa voidaan nähdä jotain toiveikasta.

        - tukevaisuudessa voidaan nähdä edes jotain sellaista, johon voi itse vaikuttaa.

        - tulevaisuus voidaan nähdä jossain määrin ennustettavana.

 pixabay.com (27)