KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ FIN-LAN


Pohjanmaa-hanke tekee yhteistyötä Skotlannissa Lanarkshiren alueen kanssa. Yhteistyö alkoi vuonna 2009 solmitulla kolmevuotisella yhteistyösopimuksella. Tavoitteena on tiedon ja osaamisen vaihtaminen niin, että se hyödyttää molempia alueita ja niiden asukkaita.

Lanarkshiren alueella asuu noin 635 000 asukasta. Etelä-Pohjanmaan ja Lanarshiren alueella on samantyyppisiä haasteita liittyen mielenterveyden häiriöihin, päihteiden liialliseen käyttöön sekä itsemurhien määrään. Terveyspalveluiden tuottamisesta vastaa NHS (national health service) Lanarkshire ja sosiaalipalveluiden järjestämisestä neuvostot (councils) Etelä- ja Pohjois-Lanarkshiren alueella. Alueella on mahdollisuus varsin itsenäisesti päättää paikallisten palveluiden suunnittelusta ja järjestämisestä. Palveluiden järjestämistä ohjataan valtion taholta lainsäädännön, erilaisten ohjelmien ja suunnitelmien kautta. Mielenterveystyötä ohjaa kansallinen suunnitelma Towards a Mentally Flourishing Scotland, joka julkaistiin vuonna 2009 eli samoihin aikoihin kuin valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 julkaistiin Suomessa.

Yhteistyö on rakentunut seuraavien avainteemojen ympärille: 

• kuntoutumisen tukeminen (recovery) 
• leimautumisen vastainen työ (antistigma)
• itsemurhien ja itsensä vahingoittamisen ehkäiseminen
• päihteiden väärinkäyttö
• lasten, perheiden ja vanhempien tukeminen, kun perheessä vanhemmalla on mielenterveysongelma
• masennus
• paikallisen mielenterveystyön tukeminen

Käytännön toiminnan tasolla yhteistyö näkyy esimerkiksi siinä, että Skotlannissa tehtyä materiaalia on käännetty ja sovellettu Suomen oloihin. Palveluiden käyttäjien osallisuutta ja osallistumista Etelä-Pohjanmaan alueella on aktiivisesti viety eteenpäin muun muassa tukemalla kokemusasiantuntijuutta ja vertaistoimijuutta. Käynnissä on myös pilottiselvitys siitä, kuinka hyvin palvelujärjestelmä tukee asiakkaiden kuntoutumista. Selvityksessä hyödynnetään Skotlannissa kehitettyä mittaria (Scottish Recovery Indicator, SRI).

Lue lisää: 

O'Neill, K, Thomson, A, Laitila, M, Stengård, E, Logan, J. & Lassila, A. Exploring a regional-level international public mental health partnership between Lanarkshire (Scotland) and South Ostrobothnia (Finland). Journal of Public Mental Health 9(4), 42-45.


pohjanmaa-hanke logo
Välittäjä-hanke logo
epshp logoKuvat sivuilla Pohjanmaa-hanke & www.sxc.hu