KOKEMUSASIANTUNTIJAT


Tausta

Kansallisessa mielenterveys- ja päihdesuunnitelmassa (Mieli 2009) ehdotetaan asiakkaan aseman vahvistamiseksi kokemusasiantuntijoiden ja vertaistoimijoiden osallistumisen mielenterveys- ja päihdetyön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Myös kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelma (Kaste) korostaa asiakkaan aseman vahvistamista. Tavoitteena on huomioida entistä paremmin palvelujärjestelmässä asiakkaiden tarpeet.

Tavoitteet Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella

• mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä omaisten kouluttaminen kokemusasiantuntijoiksi
• kokemusasiantuntijoiden toimiminen ryhmätoimintojen ohjaajina yhdessä ammattilaisten kanssa aikuispsykiatrian alueella
• kokemusasiantuntijoiden osallistuminen palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin
• kokemusasiantuntijoiden osallistuminen tiedottamiseen yleisötilaisuuksissa ja opettamiseen oppilaitoksissa oman kokemustietonsa pohjalta

Päämääränä on vakiinnuttaa toiminta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella vuoden 2012 aikana.

kädet kokemus muok
Kokemusasiantuntija on kokemusasiantuntijakoulutuksen käynyt henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta mielenterveys- tai päihdeongelmasta joko niitä sairastavana, niistä toipuneena tai palveluita käyttäneenä, omaisena tai läheisenä. Hän toimii palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä, arvioinnissa, vertaistoimijana tai kokemuskouluttajana.

Vertaistoimija on henkilö, joka omaan kokemukseensa ja kokemusasiantuntijakoulutukseen nojaten toimii palvelujärjestelmässä asiakkaan pitkäaikaisen hoidon tukena, vertaisryhmissä tai vertaistukihenkilönä.

Kokemuskouluttaja on henkilö, joka oman kokemustiedon perustalta ja kokemusasiantuntijaksi kouluttautuneena voi toimi erilaisissa opetus- ja koulutustehtävissä.

Lähde: Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Kokemusasiantuntijoilla ja vertaistoimijoilla on omista kokemuksista karttunutta hiljaista tietoa, joka tarjoaa toisenlaisen näkökulman päihde- ja mielenterveystyön ammattilaisten tueksi. Kokemusta voidaan hyödyntää palvelujärjestelmän arvioinnissa ja kehittämisessä niin, että pystyttäisiin vastaamaan asiakkaan tarpeisiin paremmin.

Kokemuksesta oppia – vertaisuudesta voimaa -kehittämishanke aloitti kokemusasiantuntijoiden ja vertaistoimijoiden kouluttamisen Etelä-Pohjanmaalla keväällä 2010. Kehittämishankkeen tarkoituksena on parantaa päihde- ja mielenterveysasiakkaiden sekä omaisten tarpeiden huomioimista sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Ensimmäinen kokemusasiantuntijaryhmä valmistui Etelä-Pohjanmaalta keväällä 2011 ja toinen ryhmä valmistui toukokuussa 2012. Kolmas ryhmä valmistuu toukokuussa 2013.

Kokemusasiantuntijat-esite

Suuntaaja-lehti 3/2012 Tietoa kokemustiedosta ja kokemusasiantuntijuudesta


Lisätietoja kokemusasiantuntijatoiminnasta:

Diana Hakasaari, kokemuskoordinaattori
044 415 3633,  diana.hakasaari(at)epshp.fi

Lisätietoja kokemusasiantuntijakoulutuksesta:

Marja Nordling, osastonhoitaja
044 415 4289,  marja.nordling(at)epshp.fi


pohjanmaa-hanke logo
Välittäjä-hanke logo
epshp logoKuvat sivuilla Pohjanmaa-hanke & www.sxc.hu