Palautteen antaminen

Antamanne palaute on meille tärkeää ja sitä hyödynnetään toimintamme kehittämisessä.

Voitte antaa palautetta saamastanne hoidosta joko suoraan hoitavan yksikön henkilökunnalle tai sähköisesti asiakastietokoneilla. Monissa yksiköissä on myös palautelaatikko, johon voitte jättää antamanne palautteen.

Palautetta voitte antaa myös sairaalahoidon jälkeen internetin kautta.

Palautteet ohjautuvat yksiköiden esimiehille.Potilaspalaute 2017

Vuoden 2017 potilaspalautetilasto kysymyksittäin.


Potilaspalaute 2017 (pdf) (1.2 MB)

Potilaspalaute 2017 teemaviikko


Asiakaspalautteet teemaviikko 2017 (pdf) (2.5 MB)