Palautteen antaminen

Antamanne palaute on meille tärkeää ja sitä hyödynnetään toimintamme kehittämisessä.

Voitte antaa palautetta saamastanne hoidosta joko suoraan hoitavan yksikön henkilökunnalle tai sähköisesti asiakastietokoneilla. Monissa yksiköissä on myös palautelaatikko, johon voitte jättää antamanne palautteen.

Palautetta voitte antaa myös sairaalahoidon jälkeen internetin kautta.

Palautteet ohjautuvat yksiköiden esimiehille.Potilaspalaute 2016

Vuoden 2016 potilaspalautetilasto kysymyksittäin.


Potilaspalaute 2016 (pdf) (1.3 MB)

Potilaspalaute 2017 teemaviikko


Asiakaspalautteet teemaviikko 2017 (pdf) (2.5 MB)palaute