Palautteen antaminen

Antamanne palaute on meille tärkeää ja sitä hyödynnetään toimintamme kehittämisessä.

Voitte antaa palautetta saamastanne hoidosta joko suoraan hoitavan yksikön henkilökunnalle tai sähköisesti asiakastietokoneilla. Monissa yksiköissä on myös palautelaatikko, johon voitte jättää antamanne palautteen.

Palautetta voitte antaa myös sairaalahoidon jälkeen internetin kautta.

Palautteet ohjautuvat yksiköiden esimiehille.