Potilaan ilmoitus haitta-/ vaaratapahtumasta

Sinä potilaana voit edesauttaa turvallista hoitoa. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä työskentelee ammattitaitoinen henkilökunta, jonka työn tavoitteena on potilaiden hyvä ja turvallinen hoito. Joskus hoito ei kuitenkaan suju toivotulla tavalla, ja potilaalle saattaa aiheutua hoidosta ylimääräistä haittaa. Mikäli koette, että hoito ei ole sujunut toivotulla tavalla, toivomme, että kerrotte meille siitä.

Potilaalle vahingollinen hoito ei ole koskaan terveydenhuollon henkilökunnan tarkoituksena, vaan syynä ovat usein työntekijästä riippumattomat tekijät tai häiriöt toimintatavoissa tai järjestelmissä. Vastuu turvallisesta hoidosta on silti aina hoitavilla työntekijöillä, ja siksi on tärkeää selvittää tapahtunut. Haluamme oppia virheistämme sekä kuulla kehitysehdotuksia toiminnallemme.

Potilaan ilmoituksen tekeminen