Potilaspalautejärjestelmä

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on vuodesta 1998 kerätty systemaattisesti potilaspalautetta osana laadunhallintaa. Vuodesta 2003 alkaen palautetta on voinut antaa sähköisesti sairaanhoitopiirin internetsivujen kautta.

Asiakaslähtöisyys sekä palveluiden kehittäminen ovat olennainen osa sairaanhoitopiirin strategiaa ja näiden toteutumiseksi potilaiden ja asiakkaiden antama palaute on tärkeää. Systemaattinen potilaspalautejärjestelmä on olennainen osa sairaanhoitopiirin laatutyötä ja kokonaistoimintaa.

Palautteen antaminen

Potilaat sekä asiakkaat voivat koska tahansa antaa palautetta sairaanhoitopiirin internetsivujen etusivulla olevan ”Anna palautetta”- linkin kautta. Palautetta voi antaa joko nimettömänä tai jättää yhteystiedot. Palautteiden ohjautumiseksi oikeaan yksikköön on palautteen antajan tärkeä ilmoittaa se yksikkö jota palaute koskee, jolloin palaute ohjautuu yksikön esimiehelle. Palautetta voi antaa potilaana, asiakkaana sekä omaisena tai läheisenä. Mikäli hoitoon tai palveluun liittyy ongelmia tai epäselvyyksiä niin otetaan yhteys suoraan kyseessä olevaan hoito- / palveluyksikköön.

Palautetta voi myös antaa suoraan yksikköön suullisesti tai kirjallisena yksiköissä oleviin palautelaatikoihin.

Palautteet välittyvät suoraan yksiköihin, joissa ne käsitellään ja käytetään toiminnan arvioimisessa ja välittömässä parantamisessa sekä kehittämiskohteiden tunnistamisessa.