Potilaan oikeudet ja velvollisuudet

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä haluamme noudattaa Hyvän hoidon periaatteita.

Potilaalla on oikeus hyvään ja yksilölliseen hoitoon, jossa hänen ihmisarvoaan, yksityisyyttään ja vakaumustaan kunnioitetaan sekä huomioidaan hänen läheisensä ja perheensä. Potilaalla on oikeus saada riittävä ja ymmärrettävä tieto sairaudestaan sekä eri hoitovaihtoehdoista, tulla kuulluksi ja oikeus osallistua hoitosuunnitelman laadintaan.

Hoitoetiikassa puhutaan oikeuksien lisäksi myös velvollisuuksista. Hyvään hoitotavoitteeseen pääseminen edellyttää potilaan hoitoon sitoutumista. Potilaan velvollisuus on kertoa rehellisesti sairauteensa liittyvistä asioista. Potilaalta odotetaan yhteistyöhalukkuutta, hoitosuunnitelmassa pysymistä ja vastuun ottamista itsehoidosta, omista elämäntavoistaan ja hoito-ohjeiden ja lääkityksen noudattamisesta.

Potilas on paras elämänsä asiantuntija ja viime kädessä päättää, miten hoitonsa toteuttaa.

Vaitiolovelvollisuus

Sairaalan henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus, joka koskee kaikkia potilaiden henkilöllisyyteen ja sairauteen liittyviä asioita. Sairaala toivoo myös potilaiden noudattavan samanlaista vaitiolovelvollisuutta.