Hoitoon pääsy

Hoitotakuulain mukaisesti päivystysluonteinen ja kiireellinen hoito toteutetaan tilanteen vaatimalla tavalla. Kiireetön hoito vaatii lääkärin tai hammaslääkärin lähetteen. Lähetteeseen perustuva hoidon tarpeen arviointi järjestetään yhtenäisin perustein ja aloitetaan kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut.

Jos hoidon tarpeen arviointi edellyttää erikoislääkärin arviointia tai erityisiä kuvantamis- tai laboratoriotutkimuksia, nämä toteutetaan kolmen kuukauden kuluessa lähetteen saapumisesta. Hoidon tarpeen tultua todettua, aloitetaan hoito kuuden kuukauden sisällä. Tarvittaessa jatkohoito voidaan ohjata myös terveyskeskukseen.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoidon tarpeen arviointi suoritetaan kuudessa viikossa ja mahdollinen hoito toteutetaan kolmen kuukauden kuluessa tarpeen arvioinnista.


Hoitoonpääsytilastot, hoitotakuu

Hoitoonpääsy
hoitoon