Potilasohjeita

Ohjeet löytyvät sen poliklinikan, osaston tai muun yksikön omilta kotisivuilta, jonka toimintaan ohjeet liittyvät. Ohjeisiin on hyvä tutustua jo ennen tutkimukseen, toimenpiteeseen tai leikkaukseen tuloa.