Jaakko Pihlajamaki
        

Elämää Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Sairaanhoitopiirin johtajan Jaakko Pihlajamäen blogi, jossa käsitellään sairaalaan liittyviä asioita.


 


24.9.2018 14.49

KYMMENEN VUOTTA KAUHAJOEN KOULUAMPUMISESTA

Kauhajoen kouluampumistapahtumasta on nyt kulunut kymmenen vuotta.Tapahtumassa kuoli yksi opettaja ja kymmenen opiskelijaa, heidän joukossaan myös surmateon tekijä. Tasavuosiluku on luonnollisesti synnyttänyt tarvetta muistella ja kokoontua. Eilen illalla oli koolla lähes kirkontäysi määrä väkeä Kauhajoella, tänään kokoonnuttiin 18 hengen ryhmässä lounaalle. Ainakin maakuntalehdessä vuosipäivä oli todella näyttävästi esillä.


Eilisen tapahtuman oli Kauhajoen seurakunta valmistellut huolella: ohjelmassa oli lyhyet tervehdykset eduskunnan puhemies Paula Risikolta, joka vuonna 2008 oli peruspalveluministeri, SeAMK:n rehtori Tapio Varmolalta, Kauhajoen silloiselta kaupunginjohtajalta Antti Ranta-Kokolta, piispa Simo Peuralta ja minulta. Kauhajoen vs kirkkoherra Antti Ala-Opas piti hartauspuheen. Iltaan kuului Ilta Lauran kanssa -talk show teemalla Kosketus;Laura Siltalan kanssa keskustelivat Pasi Kotilainen, jonka puoliso oli menehtynyt koulusurmassa, ja  Karita Tupeli, Kauhajoen akuutti- ja jälkihoidossa suuren työpanoksen tehnyt kriisipsykologi. Musiikista vastasi muusikko ja musiikinopettaja Antti Kleemola. Ilta päättyy rukoushetkeen hautausmaalle siirretyn muistokiven äärellä, jonne veimme kynttilöitä.

Tämän päiväiselle lounaalle kutsuimme rehtori Varmolan kanssa niitä, jotka olivat olleet keskeisiä vaikuttajia Kauhajoki-hankkeessa Koulutuskuntayhtymässä tai sairaanhoitopiirissä.

23.9.2008 itse  olin Helsingissä STM:n ja Tekesin hankekokouksessa. Sinne sain puhelun, että sairaalassa on täyshälytys.Kauhajoella ammattikorkeakoulun tiloissa oli menossa kouluampuminen. Pian tuli puhelu myös hallituksen puheenjohtaja Jarmo Korhoselta, että kaikki tarpeellinen tulee tehdä riippumatta määrärahojen riittävyydestä. Kun tilanne Kauhajoella oli vielä epäselvä, sairaala alkoi varautua siihen, että hoidettavia tulee paljon. Myös naapurisairaalat hälytettiin ja Tampereelta pyydettiin apuvoimia. Sairaalasta lähti Kauhajoelle henkisen ensiavun ryhmän jäseniä. Lopulta sairaalaan tuli kuitenkin vain yksi hoidettava ja iltaan mennessä sairaalan hälytys voitiin purkaa.

Heti oli selvää, että kouluampumisella oli vaikutuksia tuhansiin ihmisiin: uhrien omaisiin, SeAMK:n ja  Sedun (toisen asteen koulu) henkilökuntaan ja opiskelijoihin Kauhajoella, mutta myös muissa opetuspisteissä, niihin, jotka osallistuivat pelastus- ja auttamistehtäviin jne.

Heti tapahtumapäivänä 23.9.2008 ryhdyttiin organisoimaan akuuttia kriisihoitoa, mutta myös pitkäkestoisempaa jälkihoitoa. Aluksi vetovastuussa oli Sosiaali- ja terveysministeriö. Se perusti Kauhajoki-työryhmän, joka oli koottu ministeriön, alueen kuntien ja kaupunkien edustajista, sosiaali- ja terveyspuolen edustajista, erikoissairaanhoidon ja koulutuskuntayhtymän sekä Jokelan jälkihoidon edustajista.Samalla kuitenkin käynnistettiin neuvottelut sairaanhoitopiirin, koulutuskuntayhtymän, Kauhajoen ja Ilmajoen kuntien sekä Seinäjoen seudun terveysyhtymän kesken jälkihoidon organisoimisesta hankkeeksi. Sairaanhoitopiiri sai tästä vetovastuun, mikä oli sikäli luontevaa, että uhrit olivat laajalta alueelta, itse asiassa kauhajokisia ei uhreissa ollut. Hankesopimus allekirjoitettiin 29.10. Minut valittiin ohjausryhmän puheenjohtajaksi. Hankkeen johtajaksi nimesin ylihoitaja Sirkka Ala-Ahon.

Hankkeen järjestäytymisen jälkeen painopisteenä oli hankesuunnitelman kirjoittaminen  ja valtion rahoituksen saaminen  hankkeelle. Marraskuun lopulla saatoimme esittää suunnitelman ministerölle ja pyytää sille valtion rahallista tukea.Valtion puolella ei ollut mitään selkeätä momenttia, josta rahoitus olisi annettu, mutta lisätalousarvion avulla rahaa tuli niin meille kuin Jokelankin jälkihoidolle. Yhteensä saimme 2,6 miljoonaa euroa, kolmella erillisellä päätöksellä. Yksikään rahoituserä ei tullut helposti, vaan kaikki oli aika tiukkojen neuvottelujen takana. Meille kävi myös selväksi, että eri ministeriöiden välillä oli myös aika paljon erimielisyyttä siitä, minkä ministeriön rahoista hanke rahoitetaan.Vaikka minulla oli takataskussa hallituksen puheenjohtajan lupaus siitä, että tarvittavat rahat voidaan ottaa sairaanhoitopiirinkin piikkiin, selvää oli, että tällaisessa tapauksessa haluttiin valtion tulevan myös vastuunkantajaksi olletikin, kun jäsenkunnat olivat hyvin eriarvoisessa asemassa siinä, miten jälkihoitotoiminnan kohteita kuntaan sattui.

Hanke jakautui kolmeen vaiheeseen: akuuttivaihe kesti lokakuulta vuoden 2008 loppuun asti, jälkihoitovaihe heinäkuun 2009 loppuun asti ja jatkojälkihoito vuoden 2013 loppuun asti.

Hankkeen päätavoitteena oli psyykkisesti traumatisoituneiden ja stressireaktioista kärsivien toipuminen kriisioireistaan ja mahdollisista traumaperäisistä stressireaktioistaan, jotta he pystyvät jatkamaan jokapäiväistä elämäänsä mahdollisimman normaalisti. Tavoitteena oli turvata ihmisten toimintakyky ja selviytyminen kriisistä.

Jälkeenpäin arvioiden Kauhajoki-hanke onnistui tavoitteissaan hyvin. Yhtenä mittarina on mm. se, että ei meille erikoissairaanhoitoon tullut Kauhajoen koulusurman aiheuttamien traumojen vuoksi potilaita. Olennaista oli se, että apu voitiin riittävän vahvana viedä suoraan avuntarvitsijoiden luokse, ja että meillä oli alusta asti näkemys siitä, kuinka pitkäkestoista avun tarve on.

Erittäin myönteisenä hankkeesta jäi mieleen eri toimijatahojen yhteistyön sujuvuus. Kun haaste oli riittävä, tuli yhteinen tahtotila selvitä siitä kunnialla, eikä se jättänyt tilaa turhille riidoille vallasta ja eri toimijoiden rajoista. Yhteistyö toimi hyvin myös hankkeesta ulospäin: poliisiin, kirkon Kauhajoki-hankkeeseen jne.

Totesin Kauhajoen eilisessä tilaisuudessa, että nyt kun SOTEa tehdään ja sosiaali- ja terveydenhuolto on murroksessa, on tärkeätä huolehtia siitä, että julkinen valta pystyy myös jatkossa nopeasti organisoimaan riittävillä panoksilla niin akuutti- kuin jälkihoidonkin kouluampumistapauksissa ja muissakin suuronnettomuuksissa.Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi