Jaakko Pihlajamaki
        

Elämää Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Sairaanhoitopiirin johtajan Jaakko Pihlajamäen blogi, jossa käsitellään sairaalaan liittyviä asioita.


 


10.8.2017 12.40

LOMALTA!

Kesäloma on tältä kerralta ohi. Yleinen puheenaihe on ollut sää: kunnollista lämmintä jaksoa ei tähän kesään näytä tulevan. Ainakaan sitä ei ollut lomakuukauteni aikana. Toisaalta myönteistä on ollut se, että luonto on säilynyt tuoreen vihreänä normaalivuotta pitempään. Siinä suhteessa kesä on ollut kaunis.

Lomallelähtöblogissa esitin huolestumisen SOTE-MAKU -uudistuksen aikataulusta ja juuri niin siinä kävi kuin pelkäsinkin. Perustuslakivaliokunnan lausunto aika yksiselitteisesti totesi, että sellainen valinnanvapausmalli, jota lakikokonaisuudessa esitetään, ei ole säädettävissä muuten kuin perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Valiokunta kantoi huolta erityisesti maakunnan mahdollisuuksista hoitaa kansalaisille tasavertaiset palvelut sekä toisaalta maakunnan itsehallinnollisuuden toteutumisesta. Hyvää oli se, että kun ministerit saivat lausunnon luetuksi, hallitus ei aikaillut vaan otti vuoden aikalisän.

Itse olin aika pettynyt siihen, että tähän tilanteeseen ajauduttiin. Hallituksen olisi pitänyt jo kevättalvella nähdä realiteetit, jotka sille kyllä riittävän selkeästi kerrottiin, ja tehdä sellainen valinnanvapauslaki, joka olisi eduskunnassa voinut mennä läpi tavallisena lakina. Vuoden aikalisä toki antaa valmistelulle lisäaikaa (Hyvä!), mutta toisaalta epävarmuus jatkuu ja lain toimeenpanon siirtyminen yli eduskuntavaalien synnyttää myös riskin, että lakeja ruvetaan oleellisiltakin osin muokkaamaan jo ennen niiden voimaantuloa(Paha!).

Medialle kerroin pettymykseni, kun reaktiota kysyttiin, ja lähipiiri kertoi, että ensimmäisen lomaviikon olin ilmiselvästi pahalla mielellä ja huono kommunikoimaan. Monet kollegat näyttivät suhtautuvan minua myönteisemmin voimaantulon siirtymiseen, ja jotkut kuntapäättäjät, joiden kanssa alkulomalla juttelin, sanoivat toivovansa pitempääkin siirtoa, jopa jonnekin hamaan tulevaisuuteen asti.

Sairaanhoitopiirille siirto aiheutti jonkun verran harmia: omaisuusjärjestelyissä, joita Seinäjoen kaupungin kanssa valmisteltiin, valtuuston hyväksymä ehto oli, että lainsäädäntöpaketti on säädetty 30.11.2017 mennessä. Näin ei nyt käynyt, joten esisopimukset sellaisenaan eivät tule sitomaan osapuolia, vaan joudumme palaamaan neuvottelupöytään.

Vaikka lakien voimaantulo siis siirtyi, meidänkin maakunnassa valmistelu jatkuu. Maakuntavalmisteluun rekrytoitiin joukko vastuuvalmistelijoita. Sairaanhoitopiiristä SOTE-tuotantoa lähtee valmistelemaan kaksi viranhaltijaa, ylihoitajat Minna Laitila ja Päivi Leikkola. Neljästä SOTE-valmistelijasta kaksi on siis meiltä ja kaksi perustasolta. Näyttää aika tasapainoiselta kokonaisuudelta. Lisäksi talouden vastuuvalmistelijaksi tuli sairaanhoitopiirin talousjohtaja Miia Kiviluoto. Jo aiemmin valmisteluun muutosjohtajaksi on rekrytoitu hallintojohtajamme Johanna Sorvettula. Joissain maakunnissa erikoissairaanhoitoa on hiukan eristetty SOTE-MAKU -valmistelusta. Minua ilahduttaa se, että meidän viranhaltijoitten asiantuntemusta oltiin näinkin laajasti valmiita hyödyntämään.

Itselleni tuli lakiesityksen mukaisen väliaikaisen valmistelutoimielimen 2. varapuheenjohtajuus. Puheenjohtajaksi valittiin Isojoen kunnanjohtaja Linda Leinonen (hyvä, että myös maakunnan reuna-alueitten osaajiin luotetaan), ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ylijohtaja Mika Soininen ELY-keskuksesta.

Heti loman päätyttyä meillä oli kuntavaalien jälkeisen uuden valtuuston ensimmäinen kokous. Sen verran SOTEn siirtyminen vaikuttaa valtuustotyöskentelyyn, että suunnitellusta 1½ vuoden kaudesta (josta viimeinen 10 kuukautta rajatuin valtuuksin) tuleekin 2½ vuoden mittainen. Sairaanhoitopiirille valittiin uusi hallitus, jossa on sopivasti kokemusta ja uusiutumista: puheenjohtaja Aulis Ranta-Muotio aloittaa neljännen kauden hallituksen pöydän ääressä (yksi kausi hallituksen jäsenenä, yksi kausi valtuuston puheenjohtajana ja nyt toinen hallituksen puheenjohtajana), valtuuston 1. varapuheenjohtaja Jukka Vihriälä jo viidennen kauden (aiemmin kolme kautta valtuuston puheenjohtajana ja yksi hallituksen puheenjohtajana) valtuuston 2. varapuheenjohtaja Harry Wallin neljännen (kolmas kausi valtuuston varapuheenjohtajana, edellinen jakso hallituksen varapuheenjohtajana) ja Liisa Lähdesmäki neljännen (kaikki kauden hallituksen jäsenenä). Anne Niemi aloittaa hallituksessa kolmannen kautensa, Lasse Rajala toisen.  Valtuuston puheenjohtajalle Raimo Ristilälle kausi hallituksen pöydässä on toinen (edellinen valtuuston varapuheenjohtajana; lisäksi hänellä on yksi kausi tarkastuslautakunnan puheenjohtajana), hallituksen jäsen Ramo Vistbackalle samoin (edellinen valtuuston varapuheenjohtajana). Kokonaan uusia jäseniä hallitukseen tuli neljä: Susanna Ollila, Sirkka Penttilä, Esa Rintala ja Teppo Toivola. Mitään isoa vallankumousta ei siis tapahtunut.

Sirkka Penttilä on sairaanhoitopiirin entinen TEHY:n pääluottamiusmies. Toisaalta hän on maailmaa katsonut työnantajanäkökulmasta kunnallispoliittisissa tehtävissään. Uskon Sirkan paluusta sairaanhoitopiirin tehtäviin olevan merkittävästi hyötyä, kun suuntaamme tulevaisuuteen, jossa osaavasta henkilökunnasta tulee entistäkin kovempi kilpailu.

Valtuuston kokoukseen päättyi Petri Salon ansiokas ura sairaanhoitopiirin hallituksessa. Petri oli hallituksessa viisi kautta, 20 vuotta. Hänessä yhdistyivät erinomaisesti niin poliittinen kuin hallinnollinen osaaminen ja lämmin, sydämellinen suhtautuminen potilaisiin ja henkilökuntaan. Luottamushenkilö parhaasta päästä!Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi