Organisaatio ja rakenne

Sairaanhoitopiirin organisaatio koostuu toiminta-alueista, jotka jakautuvat edelleen toiminta- ja vastuuyksiköihin.

 

SHPorganisaatio2017