Tietopankki

Oheisilla sivuilla on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilastotuotantoa erikoissairaan- hoidon palveluista. Lisäksi sivujen kautta on nähtävissä sairaanhoitopiirin hallintosääntö ja perussopimus, sekä pöytäkirjat yhtymähallituksen ja –valtuuston kokouksista. Sivuilla on myös tietoa EPSHP:n tutkimus- ja kehittämistoiminnasta sekä linkkejä mm. toisten sairaanhoitopiirien ja muiden tärkeiden sidosryhmien kotisivuille. Sivut palvelevat niin sairaanhoitopiirin sisäisiä yksiköitä ja työntekijöitä kuin myös esim. jäsenkuntia ja alueen terveyskeskuksia. Ne ovat käyttökelpoisia tietolähteitä myös jokaiselle asioista kiinnostuneelle.