Sairaanhoitopiirin tuoreimmat julkaisut:


Julkaisusarja A: Tutkimukset


Jarvala T., Raitanen J., Leikkola P., Rissanen P., Ensihoidon toiminta-aikojen yhteys kustannuksiin ja kuolleisuuteen, ISBN 978-952-452105-5 (nid.), ISBN 978-952-452-106-2 (pdf), ISSN-L 1796-380X, ISSN 1796-3818 (painettu), ISSN 1798-7032 (verkkojulkaisu)

Julkaisuvuosi 2018

 

 Julkaisusarja B: Raportit


Nurmela Esa-Petri, Hoitotyön rakenteinen kirjaaminen, ISBN 978-952-452-104-8 , ISSN 1798-7032 (verkkojulkaisu)

Julkaisuvuosi 2018


Kampman U., Tähtinen K., Masennuspotilaiden omahoitoryhmät terveyskeskuksessa, ISBN 978-952-452-107-9, ISSN 1796-3818

Julkaisuvuosi 2018


Ojajärvi A. (toim.) Välittämisen koodi –projektin loppuraportti ”Yksi nuori – yhteinen huoli” ISBN 978-952-452-102-4 (nid.), ISBN 978-952-452-103-1 (pdf).

Julkaisuvuosi 2016


Nuotio M., Virtanen P., Luukkaala T., Jousmäki J. Iäkkäiden lonkkamurtumapotilaiden hoito- ja kuntoutusketjun toimivuuden alueellinen selvitys Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. ISBN 978-952-452-099-7(nid.), ISBN 978-952-452-100-0 (pdf), ISSN-L 1796-3818, ISSN 1796-3818 (painettu), ISSN 1798-7032 (verkkojulkaisu).

Julkaisuvuosi 2016


Korkiatupa R., Kallio E., Lehtimäki P., Alueellisen apuvälinekeskuksen lähetekriteerit. ISBN 978-952-452-097-3 (PAINETTU), isbn 978-952-452-098-0 (PDF), ISSN-L 1796-3818, ISSN 1796-3818 (painettu), ISSN 1798-7032 (verkkojulkaisu)

Julkaisuvuosi 2014


Sairaanhoitopiiri on julkaissut teoksia, tutkimusraportteja ja muita julkaisuja vuodesta 1999. Julkaisuja koskevat tiedustelut voi osoittaa sairaanhoitopiirin tiedottajalle.


Tieteelliset julkaisut

Tampereelle lähetetyt julkaisut