Laatu

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on toiminut laatuneuvosto ja laatupäällikkö vuodesta 1999 lähtien. Laatupäällikön tehtävä on ollut sivutoiminen, mutta vuoden 2012 alusta lähtien laatupäällikön virka muuttui kokopäivätoimiseksi. Laatuneuvoston puheenjohtajana toimii johtajaylilääkäri. Laatuneuvosto määrittelee vuosittain laatutavoitteet ja järjestää laatupalkintokilpailun.

Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi Terveydenhuoltolain (8§) edellyttämän suunnitelma laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta 10.6.2013. Linkki. Keskeisenä laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelmassa on, että laatu ja potilasturvallisuus ovat osa jokapäiväistä toimintaa. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä käynnistetään Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelman mukaisesti laatujärjestelmän asteittainen rakentaminen.

Laadun ja potilasturvallisuuden kehittämisessä hyödynnämme HaiPro ilmoituksia haitta- ja vaaratapahtumista. Sairaanhoitopiirin asiakkaat voivat tehdä haitta/ vaaratapahtumailmoitusten nettisivuillamme. Jokainen ilmoitus on meille tärkeä voidaksemme kehittää palvelumme asiakaslähtöisyyttä ja turvallisuutta.