Sairaanhoitopiirin laatutavoitteet vuosille 2017–2019

Asiakas- ja potilaslähtöisyys

 • Asiakkuusmittareiden käyttö ja tulosten hyödyntäminen
 • Asiakasraadin toiminnan kehittäminen
 • Asiakastyytyväisyysmittausten kehittäminen
Mittari:
Potilaspalautteet tavoitetaso 4,5 (85% palautteista erinomaista)

Potilaan hoito

 • oikea hoito, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan 
 • näyttöön perustuvan tiedon soveltaminen potilaan hoidossa
 • potilaan kuuleminen ja osallistuminen

Mittari:

Hoidon saatavuus erikoisaloittain, odotusaika ensikäynnille, 

Erva-alueen potilasturvallisuusmittarit

käypähoito -suositusten toteutuminen ERVA alueella

Valtakunnalliset erikoissairaanhoidon vertailutilastot

Potilasturvallisuus

 • laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelman käyttö päivittäisessä työssä, omavalvontasuunnitelma
 • potilasturvallisuuskyselyn tulosten hyödyntäminen
 • käytössä olevien mittareiden tehokkaampi käyttö
Mittari:

Potilasasiamiehen selvitys potilaspalautteista, muistutuksista, va-lituksista ja yhteydenotoista.

Potilasvakuutusyhdistyksen vuosiraportti

HaiPro ilmoitusten perusteella tehdyt kehittämistoimet

Omavalvontaraportointi

SAI-tilastot

Erva-alueen potilasturvallisuusmittarit

Hoidon ja tutkimusmenetelmien vaikuttavuus

 • vaikuttavuusmittareiden luominen, seuranta ja raportointi
Mittari:

15D vaikuttavuusmittari

Johdon työpöytä

Prosessit

 • alueellisten hoitoketjujen ja -prosessien mallintaminen
 • pääprosessien yhtenäistäminen ja prosessien auditointi
 • prosessi-innovaatiot
 • lean-ajattelu otetaan käyttöön hoitoketjuissa ja -prosesseissa
 • sähköisten järjestelmien hyödyntäminen
Mittari:

Lean-prosessit käytössä

Tiedonkulku

Osaamisen johtaminen ja vahvistaminen

 • perehdytyksen kehittäminen
 • työssä oppimisen ja työnkierron kehittäminen
 • esimiestyöhön ja johtamiseen panostaminen
Mittari:

Sähköisen yleisperehdytyksen käyttö

Hrm – perehdytysten kirjaukset

HR-tilastot ja niiden hyödyntäminen

Johdon katselmuksetPäivitetty 18.1.2017