Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Sairaanhoitopiiri on mukana eteläpohjalaisessa soveltavassa tutkimustoiminnassa. Toiminnassa hyödynnetään mm. terveystieteellisen tutkimustoiminnan erityisvaltionosuutta. Painopistealueinamme ovat laboratoriodiagnostiikka ja terveydenhuollon tietotekniikan tutkimustoiminta, joihin on panostettu myös lahjoitusvaroin Tampereen yliopistolle ja Tampereen teknilliselle yliopistolle. Niin ikään teemme yhteistyötä hoitotieteen ja lihastautien tutkimustyön osalta Tampereen yliopiston kanssa. Anestesiologian opetusta ja tutkimusta tukevaa toimintaa jatketaan osa-aikaisen professoritasoisen asiantuntemuksen rahoituksella. Sairaanhoitopiiri osallistuu myös terveyden edistämisen Epanet-professuurin rahoitukseen.

Terveystieteellisen tutkimustoiminnan erityisvaltionosuutta (EVO) hyödynnämme rahoittamalla tutkijakuukausia ja avustamalla tieteellisiä projekteja. Muutokset valtionosuuden jakoperusteissa ovat kuitenkin muuttumassa uuden terveydenhuoltolain myötä.

Sairaanhoitopiirin tavoitteena on rekrytoida Etelä-Pohjanmaalle alan osaajia eri sektoreille ja pitää Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri yliopistosairaaloiden jälkeen eräänä maan johtavista lääketieteen tutkimuksen ja koulutuksen keskuksista.

Sairaanhoitopiirin sisällä panostamme toiminta-alueiden tutkimus- ja kehittämistoimintaan.