P-osa

Förlossningar

På mottagningen vid förlossningsavdelningen vårdas akutpatienter med problem kring graviditet eller kvinnosjukdomar. Patienterna remitteras till mottagningen av en läkare eller en hälsovårdare. Som akutpatienter räknas endast patienter i behov av omedelbar vård. Ankomstorsaken för en akutpatient kan vara till exempel prematura värkar, fostervattenavgång eller minskade fosterrörelser. I akuta fall och när man kommer till förlossningen är det bra att ringa 06 415 4726 (kansliet) oavsett klockslag.

Det finns sex förlossningsrum samt ett separat förlossningsbad med bastu på avdelningen. Därutöver finns det två familjerum. För stödpersoner finns också ett separat vilorum med matlagningsmöjlighet och två sovplatser. Utöver barnmorskor står även specialläkare till föderskornas förfogande dygnet runt.

Förlossningsavdelningen ligger i centralsjukhusets P-byggnad på adressen Hanneksenrinne 7. Det finns parkeringsplatser för förlossningsavdelningens klienter framför P-byggnaden. På natten hålls dörrarna låsta; ring på dörrklockan. Rökning är förbjuden inne i sjukhuset och i närheten av ingångarna.Uppdaterad: 27.9.2016


Viktiga telefonnummer

I akuta fall ring 112

Telefoncentralen har öppet kl. 7–21
06 415 4111

Om din hälsovårdscentral har stängt, ring jouren vid centralsjukhuset innan du kommer till jouren, tfn 06 415 4555

I akuta fall och när man kommer till förlossningen är det bra att ringa 06 415 4726 (kansliet) oavsett klockslag