Emergency

Jour

På jourpolikliniken vid Seinäjoki centralsjukhus vårdas patienter i behov av akut vård dygnet runt. Jourpolikliniken omfattar specialsjukvårdens jour och en separat överenskommen, gemensam jour för hälsovårdscentralerna i landskapet Södra Österbotten.

Utan remiss vårdas på jourpolikliniken vid Seinäjoki centralsjukhus svåra sjukdomar och olycksfall som hotar liv och hälsa samt sådana sjukdomar där vården inte kan skjutas upp till följande dag eller över veckoslutet.

Vid akuta sjukdomsfall och olyckor under tjänstetid betjänas patienterna på den egna hälsovårdscentralen eller hälsostationen. Utanför tjänstetid har hälsovårdscentralerna en mottagning med tidsbeställning för akuta fall. Nattjouren finns på jourpolikliniken vid Seinäjoki centralsjukhus. Om din hälsovårdscentral har stängt, ring jouren vid centralsjukhuset innan du kommer till jouren, tfn 06 415 4555.

Jourpolikliniken finns i Y-huset vid Seinäjoki centralsjukhus (Koskenalantie 18, 60220 Seinäjoki). På samma våning finns även Seinäjoki hälsovårdscentrals akutjour.

Om du inte har en remiss ska du i första hand ta kontakt med din egen hälsovårdscentral, Hälsovårdscentralerna.

I akuta fall ring 112.Uppdaterad: 27.9.2016


Viktiga telefonnummer

I akuta fall ring 112

Telefoncentralen har öppet kl. 7–21
06 415 4111

Om din hälsovårdscentral har stängt, ring jouren vid centralsjukhuset innan du kommer till jouren, tfn 06 415 4555

I akuta fall och när man kommer till förlossningen är det bra att ringa 06 415 4726 (kansliet) oavsett klockslag