Alueellisen apuvälinekeskuksen asiakaspalvelu

1. Perusterveydenhuolto

Perusterveydenhuollossa apuvälinepalvelusta vastaa pääosin fysioterapiayksiköiden henkilökunta ja tarvittaessa muut asiakkaan hoitoon osallistuvat. Apuvälinevalikoimaan kuuluvat mm. liikkumisen, hygienian ja päivittäisten toimintojen apuvälineet sekä erilaiset ortoosit. Tarvittaessa asiakas saa lähetteen erikoissairaanhoitoon.

2. Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidossa toimintavastuu on jaettu siten, että

  • osastoilla ja poliklinikoilla työskentelevät terapeutit vastaavat ensisijassa oman potilaansa apuvälinetarpeen arvioinnista ja apuvälineen luovutuksesta.
  • joillakin erikoisaloilla on vastuuhenkilöitä, jotka huolehtivat erikoisalansa hoitoon ja kuntoutukseen liittyvästä apuvälinepalvelusta

3. Erikoissairaanhoitoon keskitetyt apuvälinepalvelut 

    • Korva-, nenä- ja kurkkutautien yksikkö vastaa kuulon apuvälinepalveluista
    • Silmätautien yksikkö vastaa näön apuvälinepalveluista
    • Keuhkosairauksien yksikkö vastaa hengitysapuvälinepalveluista
    • Kuntoutuksen yksikön Apuvälinekeskus vastaa vaikeasti liikuntavammaisten aikuisten ja liikuntavammaisten lasten apuvälinepalveluista sekä erityistietämystä vaativasta apuvälinepalvelusta

ORG 2016

 

Apuvälinepalveluita koskeva yleinen ohjeistus (THL)