Jalkaterapia

Jalkaterapian tavoitteena on edistää ja ylläpitää eri-ikäisten jalkaterveyttä sekä toiminta- ja liikkumiskykyä alaraajojen ja jalkaterien osalta. Jalkaterapeutti pyrkii työssään ennaltaehkäisemään alueen jalkaongelmien lisääntymisen. Hän tunnistaa ja hoitaa sairauden aiheuttamia, synnynnäisiä ja hankittuja alaraajojen ja jalkaterien poikkeavuuksia ja toimintahäiriöitä. Hän myös toteuttaa tutkimuksiensa perusteella tarpeelliset jalkaterapeuttiset toimenpiteet.

Jalkaterapian ydinosaamisalueet ovat: terveyttä edistävä jalkaterapia, alaraajojen toimintojen ja jalkaterapiatarpeen arviointi, hoitava jalkaterapia, alaraajojen toimintoja tukevat terapiat ja jalkaterän apuvälineterapia.

Jalkaterapia alkaa erikoissairaanhoidossa aina lääkärin lähetteellä tai pyynnöllä. Jalkaterapiaa toteutetaan sekä vuodeosastoilla että poliklinikoilla.

Jalkaterapiahenkilöstö toimii asiantuntijana eri hoito- ja kuntoutusketjuissa Seinäjoen keskussairaalassa.

Vastuuhenkilö

osastonhoitaja Virpi Tuomi


Fysioterapiayksikkö

Käyntiosoite
Y-talo
Koskenalantie 18
60220 Seinäjoki

Kartta Y Fysio- ja toimintaterapia (pdf) (119.2 KB)

Puhelinnumero
06 415 4939