Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaajan perustehtävä on tukea kuntoutujaa ja hänen lähiyhteisöään elämäntilanteiden muutoksessa, jotka johtuvat vamman tai sairauden aiheuttamasta toimintakyvyn alentumisesta.

Tavoittena on päivittäisessä elämässä mahdollisimman omatoiminen selviytyminen.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä kuntoutusohjaajat ovat erikoisalojen työntekijöitä.

Yhteystiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella toimivat kuntoutusohjaajat

  • Liikuntavammaisten kuntoutusohjaus

  • Kuntoutustutkimuspoliklinikan kuntoutusohjaus

  • Murtumapotilaiden kuntoutusohjaus
  • Korva-, nenä- ja kurkkutautien kuntoutusohjaus
  • Syöpäpotilaan kuntoutusohjaus
  • Neurologisen potilaan kuntoutusohjaus