Musiikkiterapia

Musiikkiterapia on koulutetun musiikkiterapeutin antama kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikin eri elementtejä käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä. Musiikkiterapiaa käytetään sekä kokonaishoidon osana muiden hoitomuotojen rinnalla, että pääasiallisena hoitomuotona.

Musiikkiterapia soveltuu kaiken ikäisille eikä vaadi kuntoutujalta musiikillisia taitoja. Musiikkiterapia voidaan toteuttaa sekä yksilö-, että ryhmäterapiana, ja se soveltuu niin fyysisten- kuin psyykkisten oireiden ja sairauksien hoitoon. Musiikkiterapia voidaan toteuttaa osastohoidon aikana tai polikliinisesti.

Musiikkiterapian tavoitteet asetetaan aina arvioinnin pohjalta yksilöllisesti. Arviointijakso sisältää n. 4-6 käyntiä, joiden aikana terapeutti tekee arviota asiakkaan musiikkiterapian tarpeesta ja soveltuvuudesta. Musiikkiterapia voi olla esimerkiksi aktivoivaa, toiminnallisia valmiuksia edistävää, tukea antavaa, itsetuntemusta kehittävää tai analyyttista. Fysioakustinen hoito on yksi musiikkiterapian menetelmistä.

Lääkäri tekee pyynnön/lähetteen musiikkiterapiaan ja fysioakustiseen hoitoon MUSA -näkymälle. Musiikkiterapeutti kirjaa palautteen arvioinnista ja terapian toteutumisesta MUSA -näkymälle.

Vastuuhenkilö

vastuuyksikköjohtaja Virpi Tuomi


Toimintaterapiayksikkö/
Musiikkiterapia

Käyntiosoite
TA-talo
Björkenheimin puistotie
60220 Seinäjoki
Kartta TA-talo (pdf) (181.7 KB)

Puhelinnumero
06 415 4637